Fortsatt uppåt för Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR fortsätter att växa och det är framför allt bland de unga som förbundet flyttar fram positionerna. Nästan sju av tio av de nya yrkesverksamma medlemmarna är i åldern 20-39 år, samtidigt som antalet nya studentmedlemmar är rekordhögt.

– Det är en mycket glädjande utveckling och vi är extra stolta över att förbundet har växt varje år ända sedan starten 1958, säger förbundsdirektör Lars Holmblad.

Vid årsskiftet 2016/2017 hade Akademikerförbundet SSR 69 181 medlemmar. Det är en ökning med 2 476 personer på ett år.

Socialt arbete är det största yrkesområdet inom Akademikerförbundet SSR. Därefter följer personalvetenskap, samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

Antalet yrkesverksamma medlemmar ökade under 2016 med 1 335 personer och uppgår nu till 53 612. Den största procentuella ökningen under året står beteendevetenskap för, medan ökningen i faktiska tal var störst inom socialt arbete.

Bland studenter har medlemsökningen varit rekordstor. Antalet studentmedlemmar ökade under 2016 med hela 8,3 procent och uppgår nu till 13 160 personer. Allra bäst har det gått bland studenter som utbildar sig till samhällsvetare. Den gruppen ökade med hela 23 procent.

– Det har varit en fantastiskt år när det gäller studentrekrytering. Att ökningen bland yrkesverksamma medlemmar samtidigt är störst bland unga är naturligtvis oerhört glädjande. Men varje medlem är lika viktig för oss. Vi är det ledande samhällsvetarförbundet och kommer att arbeta hårt för att visa det också under 2017, säger Lars Holmblad.