Fortsatta förhandlingar om ett nytt pensionsavtal för statlig anställda

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal om tjänstepension för statlig anställda fortsätter och har nu kommit in i ett intensivare skede.

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal om tjänstepension för statlig anställda fortsätter. Saco-S där Akademikerförbundet SSR ingår och övriga parter, har många frågor kvar att hitta lösningar på såsom premienivåerna (avgiftsnivåerna), vid vilka åldrar pensionspremie (pensionsavgift) ska tillgodoräknas, hur en eventuell flytträtt skulle kunna införas och frågan om en framtida delpensionsplan.

Parternas utgångspunkt är att det nya pensionsavtalet ska gälla för personer födda år 1987 och senare. Det innebär att de som är födda år 1986 och tidigare även i fortsättningen skulle ha kollektivavtalad tjänstepension PA03.

Parterna har fått lämna sin ursprungliga målbild om att ha ett nytt pensionsavtal klart i december 2014 med ikraftträdande i juli 2015. Förhandlingarna fortsätter istället och har nu kommit in i ett intensivare skede.

Den kollektivavtalade tjänstepensionen utgör ett viktigt komplement till den allmänna pensionen (orangea kuvertet) som man bara tjänar in på inkomster upp till brytpunkten 8,07 inkomstbasbelopp (motsvarar 39 100 kr i månaden år 2015).