Fortsättningskurs för fackliga förtroendemän inom Saco-S Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, SiS, Ivo samt Nordens Välfärdcenter.

Tid: 2015-04-15 08:00 – 2015-04-16 16:00

Fortsättningskursen vänder sig till dig som tidigare gått basutbildning och har c:a ett års förhandlingsvana.

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du ska vara anmäld hos arbetsgivaren som facklig förtroendeman (jml FML). Traktamente utgår ej.

 Kursort och datum

Stockholm den 15 – 16 april 2015,dag 1 på Akademikerförbundet SSRs kansli därefter kryssning Stockholm- Mariehamn, sista anmälningsdag 20 februari 2015.

Innehåll

Ditt fackliga uppdrag

Kränkande behandling, trakasserier, konflikter

Löneprocessen (kort genomgång om gemensamma löneprinciper, löneprocessen, därefter övningar/frågor utifrån lönedilemman

Villkorsavtalet

Anställningen inom staten

Förhandling

Och så klart övningar/gruppdiskussioner utifrån majoriteten av områdena.

Akademikerförbundet SSR står för samtliga kostnader.

Singelhytter är bokat för alla medverkande.

 

Resor ersätts i efterskott, tåg 2:a klass eller billigare färdsätt.

Vid för många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från alla myndigheter/orter garanteras. Bekräftelse skickas ut c:a 3 veckor innan kursstart.

 

 Välkommen!

Lena Dimitriadou

  • Datum och tid: 15 April 2015 kl. 09:30
  • Plats: Hotel Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd sedan kryssning.