Förutsättningarna att ta emot flyktingbarn utreds

Hur påverkas socialtjänsten av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn? Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att reda ut det på djupet.

Förra året kom drygt 35 000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. En ökning från cirka 7 000 året innan. I år väntas minst lika många.

Under hösten larmade åtskilliga kommuner om att de inte längre klarar av att upprätthålla kvaliteten i arbetet, varken inom socialtjänsten eller på hem för vård och boende. Nu reagerar regeringen som ger Socialstyrelsen i uppdrag att göra en fördjupad analys av vad den rådande flyktingsituationen får för konsekvenser.

– Den kraftiga ökningen av ensamkommande asylsökande barn innebär ett hårt tryck på många av landets kommuner. För att få en samlad bild av hur situationen ser ut och underlätta för den sociala barn- och ungdomsvården behövs en analys, säger Åsa Regner, barn-, äldre- och jämställdhetsminister i regerings pressmeddelande.

Några områden som kommer att få särskilt uppmärksamhet i analysen är enligt regeringen flickors utsatthet, tillgången till tolkar och kompetensbehovet i socialtjänsten. Socialstyrelsen ska ta fram flera nya kunskapsstöd och utbildningsmaterial, bland annat om ekonomiskt bistånd till nyanlända unga vuxna och till jour- och familjehem som tar emot ensamkommande barn. Man ska också ta reda på om även hem för vård eller boende, HVB, och stödboende har behov av liknande stöd.

Arbetet med analysen kommer att pågå till och med juni 2017 och rapporteras löpande.