Fråga SSR Direkt: Anställningstid och uppsägningstid

FAQ

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som undrar om hens chef kan tvinga hen ta ut semester under sin uppsägningstid. 

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Fråga:

Hej

Jag är anställd på Arbetsförmedlingen i X-stad sedan 7 år tillbaka. Med anledning av det varsel som nu lagts har jag några frågor kring min anställning.

Jag började som vikarie 2012 och fick efter 1, 5 år en fast anställning. Efter det har jag även varit tjänstledig för att för att pröva annat arbete under 6 månader på en annan myndighet. Nu är jag föräldraledig på heltid tom november 2019, Jag har förstått att anställningstiden är viktig att ha koll på vid arbetsbrist och undrar jag hur den räknas ut. Spelar det någon roll att jag hade ett vikariat den första tiden på AF innan jag fick fast anställning? Vad gäller för den tid jag var tjänstledig? Om det blir så att arbetsgivaren säger upp mig under min föräldraledighet, vad händer då? Hur kan jag få veta hur lång uppsägningstid jag har?

Tacksam för svar från en rådvill medlem

Svar:

Hej

Tack för dina frågor. Till att börja med är det så att all din anställningstid inom staten räknas ihop oavsett om det fråga om en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning, vilket regleras i TurA-S (Avtal om turordning för arbetstagare inom staten).

I ditt fall får du således räkna din anställningstid från det datum du började på Arbetsförmedlingen. Vidare är det viktigt att du informerar arbetsgivaren om du har arbetat inom staten innan du började på AF, då denna tid ska räknas in i din totala anställningstid.  Ett krav är dock att anställningen ska omfattas av Villkorsavtal-T. Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar vad som gäller om du skulle bli uppsagd under din föräldraledighet. Uppsägningstiden börjar löpa från den tidpunkt du återgår i arbete i enlighet med din ansökan om föräldraledighet. Om du återgår tidigare än du ansökt om tidsmässigt, helt eller delvis, börjar uppsägningstiden löpa från detta datum.

Vad gäller din uppsägningstid regleras den i både Villkorsavtalet-T, LAS och Omställningsavtalet. För att få hjälp med detta kan du kontakta din HR funktion eller lokala Saco-S företrädare. Du är även välkommen att ringa SSR Direkt på tel 08-617 44 00

https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-omstallning/

https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/tura-s-avtal-om-turordning-for-arbetstagare-hos-staten/

https://lagen.nu/1982:80

https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/centralaavtal/villkorsavtal-t/villkoravtal-t-saco-s.pdf