Fråga SSR Direkt: Att bli skyddsombud

Fyra personer på möte
Arbetsmiljö

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som vill veta vad det innebär att bli arbetsplatsens skyddsombud.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken. 

Vad gör ett skyddsombud?

Vad gör ett skyddsombud? Under vårt senaste personalmöte bestämde vi att vi behöver ha ett skyddsombud på arbetsplatsen. Jag är lite intresserad men jag vill inte ta på uppdraget innan jag vet vad som förväntas av mig?
/Nyfiken 

Svar: Hej!
Kul att du är intresserad av att bli skyddsombud. Det är ett uppdrag som innebär att du ska representera arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet ska även företräda inhyrd personal. Några exempel på vanliga uppgifter är att:

  • ta upp frågor som rör både den fysiska och psykosocial arbetsmiljön. Det kan gälla allt från dålig ventilation, ljudnivåer i kontorslandskap, arbetsrelaterad stress och arbetsbelastning.
  • komma med synpunkter vid bl.a. planering av nya lokaler, omorganisation eller att skapa nya arbetsmetoder och rutiner.
  • delta när arbetsgivaren gör skyddsronder.

Ett skyddsombud ska utses på arbetsplatser med minst fem anställd och du kommer verka inom ett avgränsat område som kallas för skyddsområde. Ditt skyddsområde kan vara både en enhet eller avdelning, en fysisk byggnad, ett kollektivavtalsområde och/eller omfatta en eller flera yrkesgrupper.  

Det är viktigt att det är tydligt för både arbetsgivaren och dig vad som är ditt skyddsområde. Skyddsområdets storlek bestämmer du tillsammans med Akademikerförbundets SSR:s lokala styrelse. Om ni inte har en styrelse eller klubb så kan dina kollegor välja dig som skyddsombud och bestämma hur stort ditt skyddsområde ska vara.

Om du tar på dig uppdraget så måste du kontakta er lokala styrelse då det är de som formellt väljer in dig som skyddsombud. Du anmäler dig genom att fylla i en blankett. På blanketten är det viktigt att du skriver in ditt skyddsområde.

Som skyddsombud har du rätt till den ledighet som behövs för uppdraget med bibehållen lön. Du har även rätt att delta i arbetsmiljöutbildningar.

Akademikerförbundet SSR anordnar arbetsmiljöutbildningar så håll utsikt i vårt kalendarium när utbildningstillfällena är.

Hör gärna av dig till SSR Direkt om du har några ytterligare frågor

Läs mer om skyddsombudets uppdrag.