Fråga SSR Direkt: Beordrad att jobba röda dagar?

FAQ

På grund av en ny hemgångslag har min arbetsgivare beordrat mig att arbeta på röda dagar över jul. Kan de göra det med så lång framförhållning, undrar en av våra medlemmar. 

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt eller Chef Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken. Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. 

Kan arbetsgivaren beordra jobb med så lång framförhållning?

Jag arbetar i en mellanstor kommun som biståndshandläggare och har av min arbetsgivare blivit beordrad att arbeta under julhelgen på röda dagar. Bakgrunden är en ny lag som ställer krav på snabbare och tryggare hemgång från sluten vård. Min fråga är om min arbetsgivare har rätt att beordra mig med så lång framförhållning?

/Undrande medlem

Svar: Den 1 januari 2018 trädde lagen om sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet med lagen är en trygg, säker och smidig övergång från sluten vård till öppenvård och omsorg. För att följa intentionerna med lagen kan det innebära en snabb utskrivningsprocess som ställer krav på ökad tillgänglighet som i sin tur kan innebära arbete på obekväma arbetstider.

Svaret på frågan är ja, din arbetsgivare kan beordra dig att arbeta på röda dagar. Med tanke på att det finns en lång framförhållning skulle man kunna tänka sig att en arbetsgivare i stället vill förskjuta din ordinarie arbetstid. I ditt kollektivavtal som tillämpas för kommuner och landsting finns vissa regler om skyldigheter att bland annat förskjuta arbetstiden, arbeta utöver fastställd arbetstid samt fullgöra jour och beredskap.

När det gäller förskjuten arbetstid finns dock en begränsning till att inte kunna förskjuta arbetstiden till helg för arbetstagare med ordinarie arbetstid 40 timmar per helgfri vecka. Det innebär att övertidsbestämmelsen ska tillämpas om du blir beordrad av din arbetsgivare att arbeta under julhelgen. Förhoppningsvis tillfrågar din arbetsgivare först alla berörda om intresse av övertidsarbete, sedan beordrar om bemanningen är svårt att lösa. För att slippa arbeta som ovan beskrivs krävs visst fall av giltiga skäl. Ett giltigt skäl skulle kunna vara ensamstående förälder som inte på något sätt kan lösa barnomsorgen då förskolan är stängd. 

I fall din arbetsgivare i stället vill schemalägga förändrade arbetstider så kommer frågan om de har rätt att göra det. Huvudregeln är ju arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Det som begränsar huvudregeln är kollektivavtalets gräns och det enskilda anställningsavtalet. I kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) som tillämpas framgår bland annat att den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd ska vara 40 timmar per helgfri vecka.

I normalfallet är arbetstiden förlagd måndag–fredag från kl. 08.00-17.00. I ditt enskilda anställningsavtal kan det ytterligare tydliggöras. När det gäller schemaändringar så framställs i rättspraxis att det inte får vara för långtgående och ingripande. Om din arbetsgivare vill ändra ditt schema så att röda dagar också omfattas av schemaläggningen och det inte förekommit tidigare så kan det innebära en oförenlighet med vad som framgår i kollektivavtalet och det enskilda anställningsavtalet.

Om din arbetsgivare vill verka för lokala lösningar som du funderar över så är rådet att kontakta vår medlemsjour. 

Kontakta gärna SSR Direkt för ytterligare stöd och råd!