Fråga SSR Direkt: Bestämmer jag min arbetstid vid deltid?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en deltidsarbetande förälder som vill vara med och bestämma hur arbetstiden ska förläggas. 

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Kan jag själv bestämma hur jag ska arbeta när jag jobbar deltid?

Jag har i min anställning gått ned till 75 procent för att få mer tid med barnen. Min arbetsgivare har nu börjat schemalägga sena arbetsdagar, till exempel varje onsdag till kl. 18.00. Mitt önskemål är att sluta klockan 15.00 eller ibland klockan 16.00.
Har jag rätt att förlägga min egen arbetstid som det passar bäst utifrån mina förutsättningar?

/Arbetande förälder

Svar: Det finns inget lagstöd för att en anställd själv kan välja när ledigheten ska förläggas. Arbetsgivaren är skyldig att anpassa sig till det – i det fall verksamheten tillåter. Föräldraledighetslagen (1995:584) ger rätt till ledighet, men inte när denna kan tas ut.

Man måste anmäla att man vill ta ut ledighet till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början enligt 13 §. (För kommun/landsting gäller att man måste anmäla tre månader före, enligt kollektivavtalet "Allmänna bestämmelser"). Man ska och bör samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten.

Kan ni inte komma överens om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, ska arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet.
Detta innebär att om din ledighet skulle medföra en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet så kan denne neka dig detta upplägg.

I princip är den bästa riktlinjen sålunda att resonera, diskutera och komma överens med arbetsgivaren hur ledigheten ska förläggas. Det är klokt att få det man kommer överens om skriftligt så det är tydligt för alla parter.

Mer om föräldraledighet kan du läsa om på vår hemsida under rubriken: ”Föräldraledighet – en rättighet”.