Fråga SSR Direkt: Betald ledighet på anhörigs begravning

Här på sajten kommenterar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. I dag diskuterar vi frågan om betald ledighet för "enskilda angelägenheter".

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken. 

Vad gäller för "egna angelägenheter"?

Jag undrar över tjänstledighet för ”egna angelägenheter”.  Det står att detta regleras i kollektivavtalet, hur kan jag läsa det kollektivavtal som gäller mig i min kommun?

Först och främst gäller det min mormors begravning som jag ska gå på. Sedan såg jag att man enligt vissa avtal kan ta ut denna typ av tjänstledighet för besök på mödravårdscentral, vilket jag nu tagit ut flextid för. Men om det är så att jag har rätt till lön under såna besök vill jag såklart lösa det på det sättet i framtiden.

/Angelica

Det här är en ganska vanlig fråga på SSR Direkt. Många av våra medlemmar arbetar i kommuner och landsting/regioner, och alla omfattas av samma kollektivavtal – Allmänna Bestämmelser, förkortas AB.

Just "enskilda angelägenheter" som rör begravning, gravsättning av urna med mera regleras i AB, 32 § och lyder: ”Under ledighet för enskilda angelägenheter kan arbetstagare, om synnerliga skäl finns, medges behålla lönen under sammanlagt högst 10 arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga skäl ska anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig."

"Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.”

Att besöka mormors begravning ska således inte vara något problem, eftersom kollektivavtalet är så tydligt på den punkten. Däremot kan skrivningen inte tolkas som att Angelica kan ta tio dagars ledighet med lön rakt av för detta. Antalet dagar ska diskuteras med närmaste chef, och 2-3 dagar borde räcka för just det ändamålet. Det är dock arbetsgivaren som bedömer hur många dagars ledighet som kan beviljas med lön som arbetstagaren behöver med hänsyn till resor eller andra omständigheter. 

Den andra delen handlar om mödravård och besök på mödravårdscentral på betald arbetstid. Den regleras i AB, 29 § under moment 4, och lyder: ”Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren i egenskap av blivande förälder rätt till ledighet för att besöka mödravårdscentral vid högst två tillfällen. Under sådan ledighet utges ersättning motsvarande 100 procent av lönen.”

Den här skrivningen ger alltså ingen absolut rätt till planerad mödravård på betald arbetstid. Skrivningen öppnar för mödravård på betald arbetstid om det verkligen inte går att lösa på något annat sätt. Den ger heller ingen rätt till upprepade besök på betald arbetstid. Det vanligaste är att våra medlemmar väljer att ”flexa ut” eller att det finns andra individuella överenskommelser om hur tiden ska jobbas in i efterhand.