Fråga SSR Direkt: Egen bil i tjänsten?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om hen måste använda sin bil i tjänsten?

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Måste jag använda familjens bil i tjänsten?

Jag undrar om det kan krävas av mig att ha familjens bil som tjänstebil? Kan chefen kräva det, och i så fall hur länge? Vad händer om min man istället ska ha bilen den dagen? Tacksam för svar.

/B-körkortsinnehavare med egen bil

Svar: Vi på SSR Direkt får då och då frågor om huruvida arbetsgivaren kan kräva att du som medarbetare har egen bil i tjänsten på tjänstresa. Det finns tre olika typer av frågeställningar, minst.

  • En del har inskrivet i det egna anställningsavtalet att arbetstagaren kör egen bil i tjänsten. Dessa personer är så klart bundna av den överenskommelsen och måste själva hålla med bil. Det gör även att arbetstagaren måste hålla med en egen ersättningsbil om den ordinarie inte finns tillgänglig, annars uppfyller inte arbetstagaren sin del av anställningsavtalet. Dessa anställningsavtal är inte jättevanliga, men de finns – och här är det viktigt att räkna på alla ökade omkostnader som ska kompenseras i lönen.
     
  • Andra, som inte har kravet på egen bil i anställningsavtalet, kan heller inte åläggas av arbetsgivaren att använda sin egen bil – inte utan en överenskommelse och kompensation. I en sådan kompensation kan man ta sin utgångspunkt i Skatteverkets riktlinjer om den skattefria bilersättningen på 18.50kr/mil. Vår rekommendation är 19–20 kr.
     
  • Personer som frivilligt tar den egna bilen i tjänsten – här finns ju egentligen inget reglerat, även om bilersättningen i viss mån kan ses som kompensation.

Vår grundinställning är att ingen ska behöva köra egen bil i tjänsten. Däremot är vi fullt medvetna om att enskilda arbetstagare sluter enskilda anställningsavtal där kravet på bil finns med. Vi tycker främst av arbetsmiljöskäl, men också av ekonomiska och försäkringstekniska skäl att tjänstebil ska användas i tjänsten.

I det fall arbetstagaren förväntas eller uppmanas att använda egen bil i tjänsten är arbetsgivaren ändå ytterst ansvarig för arbetsmiljön, inklusive den anställdes bil. Är arbetsgivaren beredd att ta fullt ansvar för den delen av arbetsmiljöansvaret? Kanske inte om det ställs på sin spets. När det gäller försäkringar är det en ganska dålig deal, milt uttryckt, att använda den egna bilen i tjänsten. I händelse av att en skada på bilen uppstår – vems försäkring gäller? Jo, det är den enskildes och arbetsgivaren måste således inte stå för några omkostnader om man inte gjort överenskommelser om detta innan. Dessutom höjs ofta försäkringspremien efter att en skada uppkommit, och den eventuella kostnadsökningen får alltså den enskilde själv stå för. Att värdeminskningen på bilen ökar snabbare om bilen rullar många extra mil per år är så klart också något att tänka på.

Ett annat skäl – som också borde väga tungt innan man bestämmer sig för att ta egen bil eller inte i tjänsten – är att bilägaren/bilföraren själv är ansvarig för det fordon som framförs och även eventuella medpassagerare. Att i tjänsten ha egen bil och till exempel skjutsa en klient avråder vi ytterst starkt ifrån. Om olyckan är framme och personskada uppstår är faktiskt föraren själv ansvarig. Hade arbetstagaren istället haft en leasingbil/tjänstebil som tillhandahållits av arbetsgivaren hade föraren inte personligen stått som ansvarig för allt. Och arbetsgivarens försäkringar hade gällt.

När arbetsgivaren tillhandahåller tjänstebil, exempelvis vid beredskapstjänstgöring, är det alltså möjligt för arbetstagaren att använda den vid resor till och från jobbet för att snabbt kunna göra en utryckning under sin beredskapstjänstgöring. Men det gör inte att arbetstagaren fritt förfogar över tjänstebilen och kan använda den för storhandling, hämta baren på förskolan eller passa på att göra egna ärenden. Om bilen nyttjas på det sättet skulle Skatteverket kunna påtala att det är en skattepliktig förmån, och då kostar tjänstebilen mer än det smakar.

Använder du egen bil i tjänsten? Är det här med försäkringar något som du funderat över? Och när det gäller ersättningar och kompensation – varför inte försöka lägga sig högre? Vad är dina erfarenheter?