Fråga SSR Direkt: Ersättning vid indragen sjukpenning?

Vad gör man om sjukpenningen blivit indragen av Försäkringskassan? SSR Direkt svarar på en angelägen fråga från en sjukskriven socialsekreterare.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt eller Chef Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Ersättning från arbetsgivaren vid indragen sjukpenning?

Jag arbetar i en mellanstor kommun som socialsekreterare men har på grund av sjukdom (utmattningssyndrom) varit långtidssjukskriven. Jag har försökt att komma tillbaka i arbete stegvis men är nu åter sjukskrivning på heltid. Jag har jag nu fått brev från Försäkringskassan där de tagit beslut att dra in min sjukpenning med hänvisning till att de anser att jag som arbetstagare klarar försörja mig genom arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Jag känner mig helt förtvivlad men har dock hört att man kan viss ersättning av arbetsgivaren, stämmer det?

/Förtvivlad medlem

Svar: Det fanns en bestämmelse i kollektivavtalet för kommun- och landstingsanställda som har övergått till en försäkringsförmån som ger möjlighet till sjuklön upp till 180 dagar. Bestämmelsen har från 1 juni 2018 övergått till en försäkringsförmån som går under namnet särskild AGS-KL-förmån. Förmånen ska som tidigare ersätta den anställde med sjuklön om Försäkringskassan beslutat att dra in sjukpenning under högst 180 kalenderdagar.

Försäkringsförmånen gäller bara anställda inom kommun, landsting och regioner samt vissa kommunala bolag. Det som är nytt är att du som anställd själv ska anmäla och söka Särskild AGS-KL förmån på anvisat sätt hos AFA Försäkring. Det som är viktigt att komma ihåg är att Försäkringskassan anser att sjuklön från arbetsgivaren inte kan ligga till grund för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI), de menar att sjuklön inte kan räknas som inkomst av eget arbete.

Om du uppbär försäkringsförmånen så är rådet för att skydda din SGI-grundande inkomst att du samtidigt anmäler dig som arbetssökande. Om du har ett läkarintyg som styrker din arbetsoförmåga så har du också en avtalsenlig rätt att vara ledig från din anställning och kan på så sätt vara arbetssökande.

Mer information hittar du på AFA Försäkrings hemsida

Kontakta gärna SSR Direkt för ytterligare stöd och råd!