Fråga SSR Direkt: Får min chef återkalla redan beviljad semester?

FAQ

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från två personer som undrar om chefen har rätt att återkalla redan beviljad semester. 

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken. 

Fråga:

Hej,

Vi är två kollegor som arbetar som kuratorer inom landstinget. Vi har ett särskilt uppdrag på vår enhet som kräver att någon av oss ständigt bemannar verksamheten under sommartid. Vi har haft ett chefsbyte under våren. I samband med semesterplaneringen i mars hörde vi att kollegor med liknande uppdrag på en annan enhet skulle ha möjlighet att lägga över arbetsuppgifterna på en tredje enhet som kommer bemannas hela sommaren. Efter diskussion med vår dåvarande chef beslutades att vi skulle ha samma möjlighet. Vi beviljades därmed semester för hela juli. I april fick vi en ny chef. Vi tog upp frågan med henne så att hon skulle vara införstådd, trots att vår semester redan var beviljad. Vår nya chef hade inga invändningar och bad oss lägga in ledigheten så att hon kunde bevilja den. Nu, i slutet av maj, hör vår verksamhetschef av sig via email och förklarar att beslutet om att bevilja oss ledigt hela juli var felaktigt och att hon återkallar vår beviljade semester för juli månad. Kan vår chef göra så?

/Maja och Lars    

Svar: 

Enligt semesterlagen har anställda rätt att ta ut semester. Rättigheten begränsas med arbetsgivarens beslutanderätt gällande förläggningen av semesterledigheten. Arbetsgivarens rätt att ytterst besluta om när semestern ska schemaläggas går i linje med rätten att leda och fördela arbetet samt bestämma över organisationen på företaget. Denna rättighet i semestersammanhang skiljer sig åt från den allmänna regeln om arbetsgivarens arbetsledningsrätt. 

En viktig skillnad är att anställda har en lagstadgad rätt till semesterledighet och de har även rätt till visst inflytande vid bestämmandet av ledigheten. 

Semester som återkallas kan leda till skadestånd

Arbetsgivarens rätt att initialt besluta om förläggandet av semester sträcker sig inte så långt att arbetsgivaren har rätt att återkalla sitt löfte om semester utan vidare. Beviljande av semester för en angiven tid har bindande verkan och arbetsgivaren kan tvingas betala ut skadestånd till den anställde om semestern senare skulle återkallas. 

Det är inte ovanligt att man som anställd efterfrågat semester för en tid som passar resten av familjen så semestern kan spenderas tillsammans. Resor och diverse andra utlägg kan ha hunnit bokats och betalats för. Att behöva planera om redan beviljad semester kan därmed innebära stor olägenhet för den anställde. Arbetstagaren kan därmed drabbas av en ekonomisk skada vilket betyder att arbetsgivaren kan tvingas ersätta den anställde för den ekonomiska skada återkallandet av beviljad semester inneburit. Detta gäller i vart fall då arbetsgivaren återkallat sitt beslut utan fog. 

Anser arbetsgivaren att den först beviljade tiden för semester inte längre är passande, utan att någon egentlig omständighet förändrats på arbetsplatsen från det att semestern beviljats, kan beslutet att återkalla semesterledigheten sakna fog. Vidare är det viktigt att arbetsgivaren diskuterar saken med den anställde innan återkallandet av beslutet. Detta eftersom semesterlagen anger att arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens skäl att semester ansökts om för just den perioden. 

Ett par saker att tänka på är att alltid ansöka om semester skriftligen om det inte redan är ett krav på arbetsplatsen. Det är på så sätt lättare att gå tillbaka till konversationen med sin chef om det uppstår oenigheter om vad som sagts. Se till att få ett definitivt besked så det inte uppstår en diskussion om semestern preliminärt utlovats eller definitivt beviljats.

Har du ytterligare frågor? Kontakta SSR Direkt