Fråga SSR Direkt: Företrädesrätt

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som har företrädesrätt men som inte blivit erbjuden tjänsten hon sökt. 

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken. 

Arbetsgivaren respekterade inte företrädesrätten

Jag har under ungefär ett och ett halvt år haft en anställning som kurator i en kommun i Dalarna. Jag var anställd som vikarie. Min anställning upphörde då den person som jag var vikarie för kom tillbaka från sin föräldraledighet i slutet av september i år. Innan jag slutade så meddelade jag skriftligt till både min chef och till HR att jag är intresserad av att ha företrädesrätt till lediga tjänster i kommunen. Tyvärr har jag inte lyckats hitta något nytt jobb så jag är arbetslös.

I slutet av oktober såg jag att kommunen sökte en kurator till ”min gamla skola”. Jag hörde av mig direkt till HR och sa att jag var intresserad av tjänsten. Jag mailade också mitt CV samma dag. Men så igår berättade min kompis som arbetar i kommunen att det i måndags börjat en man på tjänsten, en man som är nyinflyttad i kommunen och alltså inte arbetat i kommunen innan.

Vad hände med min företrädesrätt undrar jag? Kan jag göra något nu?

/Susan

Svar:  Hej Susan. Företrädesrätten regleras i Lag om anställningsskydd, LAS 25 §. Av den följer att du har företrädesrätt till återanställning om du har varit tidsbegränsat anställd i sammanlagt mer än tolv månader och förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Båda dessa kriterier uppfyller du genom att du har varit anställd i över ett år och du har tidigare arbetat som kurator.

Du har även meddelat skriftligen till arbetsgivaren att du är intresserad av att ha företrädesrätt, vilket också är en förutsättning. Företrädesrätten gäller i nio månader från det att din anställning upphörde, vilket inte är något problem i ditt fall då din anställning upphörde i slutet av september i år.

Om arbetsgivaren avser att anställa någon annan än den med företrädesrätt till återanställning ska arbetsgivaren först, enl. 32 § LAS, förhandla med ditt fack. Av vad som framgår har inte arbetagivaren gjort detta.

I ditt fall tycker jag att du ska kontakta SSR Direkt. Gör det så snart som möjligt! Det verkar som att arbetsgivaren, av någon anledning, inte tagit hänsyn till att du har företrädesrätt till tjänsten. Förbundet kan påkalla en tvisteförhandling för brott mot LAS 25 §. Det innebär inte att du får den aktuella tjänsten men det kan rendera i att arbetsgivaren får betala ett skadestånd till dig, såväl ekonomiskt som allmänt, det vill säga ekonomiskt för den inkomstförlust detta inneburit för dig, och ett allmänt för den kränkning du blivit utsatt för.