Fråga SSR Direkt: Hur tillgänglig måste jag vara när jag inte är i tjänst?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som undrar hur tillgänglig hen måste vara för sin arbetsgivare när hen inte är i tjänst. 

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Fråga:

Jag har några frågor om min skyldighet vara tillgänglig för min arbetsgivare när jag inte är i tjänst. Jag har varit sjukskriven sedan några månader och i dagsläget är min sjukskrivning kombinerad med semester för den tid då jag inte är sjukskriven. Under denna period då jag inte varit i tjänst, så har min arbetsgivare vid flera tillfällen kontaktat mig för att få svar på diverse frågor om det dagliga arbetet, bett mig läsa igenom saker osv. I vilken utsträckning är jag skyldig att vara tillgänglig, för att svara på frågor som kan uppstå på arbetsplatsen? Jag har gjort en noggrann överlämning till min vikarie både skriftligt och muntligt, men det går såklart inte att täcka in allt.

Vad gäller angående detta?

/Undrande medlem

Svar:

Under såväl sjukskrivning liksom vid föräldraledighet har du ingen skyldighet att vara nåbar för att hantera arbetsrelaterade frågor. Du är då frånvarande från arbetet och således inte i tjänst.

Det bästa i dessa situationer är ändå att föra en dialog med din arbetsgivare kring detta och tydliggöra att du just är ledig och inte tillgänglig för arbetsgivaren under denna ledighet. Det är viktigt att det finns en tydlig gränsdragning även när du är i tjänst och inte sjukskriven som nu mellan just arbete och fritid och i vilken utsträckning du ska vara tillgänglig. Frånvaro/ledighet ska respekteras och det är viktigt att du får obrutna viloperioder utan krav på tillgänglighet.

Om arbetsgivaren kallar dig till ett rehabiliteringsmöte under din sjukskrivning för att utreda mer kring din arbetsförmåga och upprätta rehabiliteringsplan, och du är frisk nog att delta, då har man som arbetstagare en skyldighet att delta i sådana möten utifrån Arbetsmiljölagen.

En ny undersökning av SACO visar att fler än 8 av 10 akademiker inte kan koppla bort tankarna rörande jobbet på fritiden. Det är oroväckande. Kom ihåg att du har rätt att sätta gränser, även om du har friheten att lägga upp din egen arbetstid. Få mer tips och råd här:

https://www.saco.se/jobbet-maste-backa/start/

Ovan gäller oavsett om du är offentligt eller privat anställd. Har du mer frågor kring detta är du välkommen att kontakta:

ssrdirekt@akademssr.se