Fråga SSR Direkt: Hur utser man skyddsombud?

FAQ. Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om det är arbetsgivaren som kan utse skyddsombud. 

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Hur utser man skyddsombud egentligen?

Jag har jobbat i fyra år på företaget där jag är anställd, och i dag när jag hade utvecklingssamtal med min chef så vill hen att jag ska bli skyddsombud. Chefen tycker att jag passar perfekt genom att jag har jobbat länge och vill utse mig direkt. Jag är dock fundersam vad som gäller när man ska utse skyddsombud?

/Undrande medlem

Svar:

Hej!

Din chef eller arbetsgivaren har inget med beslutet om vem som ska bli skyddsombud och kan därför inte bestämma om du ska bli skyddsombud eller inte.

Det är den fackliga organisationen på arbetsplatsen som har kollektivavtal som utser skyddsombud. Ett skyddsombud ska väljas /utses på arbetsstället om det finns minst 5 arbetstagare. Saknas det kollektivavtal är det de anställda själva som väljer skyddsombud.

Ett arbetsställe

- är ett lokalt avgränsat område där arbetsgivaren bedriver sin verksamhet, till exempel en byggnad, fabrik eller produktionsområde.

- kan delas in i flera skyddsområden där man tar hänsyn till arbetsstället storlek och arbetets natur och arbetsförhållanden i övrigt.

Ett skyddsområde

- är det område inom arbetsstället som definierar var skyddsombudet får verka.
Ett skyddsområde kan vara ett avgränsat område till exempel en enhet, avdelning eller hela arbetsstället om det är väldigt litet.

Det är viktigt att anmäla val av skyddsombud till arbetsgivaren.

En förutsättning för att du som skyddsombud ska kunna omfattas av de befogenheter och rättigheter som lagen ger gentemot arbetsgivaren är att de har blivit underrättade om att skyddsombud har blivit utsett.

Anmälan ska göras skriftligt med uppgift om skyddsombudets namn, adress och skyddsområde och mandatperiod av den fackliga organisation eller de arbetstagare som valt skyddsombudet, även eventuella ersättare ska anmälas. Anmäl även att du har blivit vald till skyddsombud till det förbund där du är medlem.

Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR skickar den till förbundet på nedanstående länk.

Läs mer här.

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/skyddsombud-broschyr-adi314.pdf