Fråga SSR Direkt: Information om tjänstepension och löneväxling?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som har frågor om tjänstepension och löneväxling.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Hur hittar jag information om min tjänstepension?

Jag har just läst den preliminära beräkningen av min allmänna pension som jag fått av pensionsmyndigheten i ett tjusigt orange kuvert. Jag tycker att beloppet är lite lågt; Hur kan jag få information om den tjänstepension jag vet att jag har tjänat in? Eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande har upphört är jag intresserad av löneväxling till pension. Vad bör jag tänka på när jag tar upp frågan om löneväxling med min arbetsgivare?

Svar:

När det gäller din tjänstepension ska du få försäkringsbesked en gång om året vanligen som brev. För att få en samlad bild av din pension kan du även gå in på webbplatsen minpension.se. Där finns information om din allmänna pension, din tjänstepension och om ett eventuellt privat pensionssparande. Minpension.se är ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten och försäkringbolagen. Om du skulle sakna uppgift om tjänstepension från en viss arbetsgivare kan du alltid ta kontakt med den arbetsgivaren.

När det gäller löneväxling bör du tänka på följande tre saker:

1. Löneväxla bara belopp överstigande taket för allmän pension (39 900 kr/mån 2016). Om du har en lön motsvarande taket eller under förlorar du allmän pension genom löneväxling.

2. Avtala med arbetsgivaren om att lönen innan löneväxling - bruttolönen - ska ligga till grund för tjänstepensionen. Har du en premiebestämd tjänstepension bör ni avtala om att arbetsgivaren ska fortsätta att betala samma premie som innan löneväxling. Din tjänstepension får inte bli lägre av att du löneväxlar.

3. Avtala med arbetsgivaren om att mellanskillnaden mellan arbetsgivaravgiften (31,42 % på lön) och särskild löneskatt (24,26 % på pensionskostnader) ska betalas som en extra premie.  Arbetsgivaren betalar ju lägre skatt för pension än för lön (314 kr – 243 kr = 71 kr). Ex: Om man växlar 1 000 kr per månad från lön till pensionspremie blir den extra premien 71 kr. Det beloppet används då till en extra pensionspremie åt dig. Totalt skulle då en premie på 1 071 kr betalas till den försäkring du valt.

Om du och din arbetsgivare kommer överens om löneväxling bör ni upprätta en skriftlig överenskommelse och ha en angiven uppsägningstid. På många arbetsplatser finns lokala kollektivavtal om löneväxling. De visar hur en enskild överenskommelse om löneväxling ska se ut. Det finns även andra sätt än löneväxling att få mer pension. Du och din arbetsgivare kan t. ex. komma överens om att arbetsgivaren ska betala in mer pengar till din premiebestämda pension utan att du behöver avstå lön. Inom statlig sektor är det inte ovanligt att anställda växlar semester mot mer pension.