Fråga SSR Direkt: För kallt på kontoret

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en grupp handläggare som har det för kallt på jobbet.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken. 

För kallt på kontoret

Vi är en grupp handläggare som ofta har det alldeles för kallt på kontoret på vintrarna. Arbetsgivaren tar inte ansvar för att det långsiktigt ska bli bättre.

Vad kan vi göra åt detta och spelar det någon roll att lokalerna är hyrda och inte ägs av kommunen där vi är anställda. Dessutom är det ofta för varmt på somrarna men det är ett annat bekymmer.  

/En grupp frusna SSR-medlemmar

Svar: Att ni är flera som reagerar på samma sätt visar att problemen inte kan förklaras med att vi människor är lite olika vad gäller när vi tycker att det är en behaglig temperatur på jobbet. Gissningsvis har ni också ett ganska stationärt kontorsarbete. För kallt på vintern och för varmt på sommaren handlar inte sällan om brister i husets konstruktion, som kan märkas extra mycket ihop med ett för svagt värmesystem.

Arbetsgivaren har ansvaret gentemot er för temperaturen i lokalerna. Det är en naturlig del av arbetsmiljöansvaret och påverkas inte av huruvida man äger eller hyr lokalerna där verksamheten bedrivs. I ert fall handlar det om längre perioder när det är alldeles för kallt och då måste er arbetsgivare agera utifrån de föreskrifter som gäller. 

Ni ska ha lämplig temperatur på kontoret. Värmesystemet ska kunna klara det. Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan man utläsa att om lufttemperaturen vid lätt och stillasittande arbete varaktigt avviker från 20–24 grader vintertid och 20–26 grader sommartid så bör det termiska klimatet undersökas närmare. 

Vidare framgår bland annat att, vid stillasittande arbete är det särskilt viktigt att beakta de lokala faktorerna som drag och temperaturskillnader. För att det termiska klimatet ska upplevas som tillfredsställande bör både vertikala och horisontella temperaturskillnader begränsas. 

Ta i första hand hjälp av skyddsombud och skyddsorganisation hos er arbetsgivare, för att hitta fram till en varaktig och bra lösning för er. Kom ihåg att de åtgärder som inte kan genomföras direkt ska tidsplaneras.

up 75