Fråga SSR Direkt: Kan arbetsgivaren ”tvinga” mig att jobba helg?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga, om helgarbete, kommer från en anställd inom äldreomsorgen i en kommun.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Beordrad att jobba helg?

Med anledning av den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har det krävts att vi handläggare inom äldreomsorgen i vår kommun går ut och jobbar helg.
Enligt arbetsgivaren kommer vi nu behöva arbeta ungefär var sjätte söndag. Arbetsgivaren kompenserar de som åker in och arbetar en söndag med tillägg för obekväm arbetstid samt ”tid mot tid”.

Kan arbetsgivaren verkligen beordra oss att jobba helg? Vilken ersättning har vi rätt till?

/Åsa i äldreomsorgen

Svar:

Arbetsgivaren har enligt arbetsledningsrätten rätt att leda och fördela arbetet. Detta innebär exempelvis rätten hur arbetet ska organiseras och utföras, vilka och hur många anställda som ska utföra arbetet och de anställdas arbetstider. Självklart måste arbetsgivaren följa lagar, kollektivavtal och praxis som formats. Exempel på lagar arbetsgivaren måste följa är fackförbundens rätt till inflytande genom medbestämmandelagen och kollektivavtal.

Arbetsgivaren kan alltså besluta att en anställd ska jobba helg. Man måste självklart följa arbetstidslagstiftningen som ligger till grund till hur man förlägger arbetstiden. Som anställd har man till exempel rätt till veckovila, dygnsvila, med mera.

Gällande ersättning och förutsättningar lokalt

Om arbetsgivaren beordrar en anställd att jobba helg så är det att betrakta som övertid och ska ersättas därefter enligt kollektivavtal. (Allmänna Bestämmelser: § 20 Övertid m.m.  Mom. 1). När arbetsgivaren förlägger ett schema där en anställd ska jobba vissa helger under en period så ska den anställde ersättas som obekväm arbetstid enligt kollektivavtalet. (Allmänna Bestämmelser: § 21 Obekväm arbetstid, Mom. 1)

En variant av upplägg kan även vara att arbetsgivaren och fackliga organisationer skriver ett lokalt kollektivavtal där man är överens kring förutsättningar, rutiner och ersättningsnivåer som ska gälla för helgarbete.

Det viktigaste är att förutsättningarna är klargjorda innan ni börjar jobba helger. Ta upp alla frågor ni har med er arbetsgivare så att alla frågor är utredda och förutsättningarna är tydliga.

Ta gärna hjälp av era lokala fackliga företrädare för Akademikerförbundet SSR så kan dessa ta upp denna diskussion med arbetsgivaren.