Fråga SSR Direkt: Konvertering av visstidsanställning

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar över när en visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken. 

När övergår min visstidsanställning till en tillsvidareanställning?

Jag är anställd i en kommun och har haft en tidsbegränsad anställning i 1,5 år och har nu blivit erbjuden en förlängning på ytterligare 1,5 år. När måste min arbetsgivare erbjuda mig en tillsvidareanställning?

/Fredrik

Huvudregel enligt lag

I Lagen om anställningsskydd (LAS) finns det regler kring när en visstidsanställning konverteras till en tillsvidareanställning. När man har arbetat hos samma arbetsgivare i en allmän visstidsanställning (ALVA) alternativt ett vikariat i sammanlagt 2 år under en 5-årsperiod ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Det är alltså viktigt att kontrollera i sitt/sina anställningsavtal vilken anställningsform man har haft och under hur lång tid.

Undantag från 5-årsregeln

Om fallet är sådant att arbetsgivaren har tillämpat olika anställningsformer kan detta även komma att påverka en konvertering. Om man som arbetstagare inom ramen för sin anställning har haft en ALVA som sammanlagt varat längre tid än 2 år men inte uppfyller kravet om att detta har skett inom en 5-årsperiod kan anställningen likväl konverteras till en tillsvidareanställning.

Kravet för detta är att man som arbetstagare hos samma arbetsgivare har haft en sammanhängande anställning av anställningsformerna ALVA, vikariat och/eller säsongsarbete. Anställningen är i lagens mening sammanhängande om man tillträder sin nya anställning inom 6 månader från det att föregående anställning har avslutats. Detta innebär alltså att om man totalt har haft den tidsbegränsade anställningsformen ALVA i 2 år inom en kedja av visstidsanställningar hos sin arbetsgivare ska denna konverteras till en tillsvidareanställning obeaktat om detta skett inom en 5-årsperiod.

Särskild reglering för kommun- och landstingssektorn

Eftersom du arbetar inom en kommun finns det i ditt kollektivavtal en kompletterande reglering till detta. För den som arbetat hos samma kommun eller landsting på såväl en ALVA som vikariat i sammanlagt mer än 3 år under en 5-årsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Innebörden av detta blir alltså att man får räkna ihop bägge anställningsformer utöver de konverteringsregler som finns i LAS.

I ditt fall blir således svaret avhängigt vilken typ av tidsbegränsad anställning du har haft under din första anställningsperiod kontra ditt nya avtal. Om det är samma anställningsform på bägge anställningar ska din anställningsform konverteras till tillsvidare om ett halvår. Om den ena är vikariat och den andra ALVA innebär det att din anställning konverteras när du når upp till 3 års anställningstid i enlighet med ditt kollektivavtal.

Viktigt att känna till vid konvertering av en visstidsanställning är att tjänsten konverteras till en tillsvidareanställning med den sysselsättningsgrad man har när konverteringen sker. Det saknar därför betydelse vilken sysselsättningsgrad man har haft på delar av sin anställningstid tidigare än vid konverteringstidpunkten.

Många kollektivavtal innehåller komplement till konverteringsreglerna och det är därför bra att kolla upp vad som gäller i just ditt kollektivavtal.