Fråga SSR Direkt: Konvertering av visstidsanställningar

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem, som undrar hur länge hen kan vara anställd på olika visstidsanställningar. 

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken. 

Hur länge är det ok med visstidsanställningar?  

Jag är anställd som kurator inom Landstinget. Jag började min visstidsanställning i oktober 2016, den anställningen går ut i mars 2018. Jag har nu blivit erbjuden ett vikariat från mars 2018 till mars 2019. Hur länge kan min arbetsgivare anställa mig på olika tidsbegränsade anställningar?
/Osäker anställd

Svar: Enligt Lagen om Anställningsskydd, LAS, får den som varit anställd hos samma arbetsgivare på en allmän visstidsanställning alternativt ett vikariat i sammanlagt två år under en femårsperiod sin anställning omvandlad till en tillsvidareanställning. Anställningen omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning när tidpunkten för två år har passerat. Tillsvidareanställningen kommer då gälla för den befattning, den sysselsättningsgrad och de anställningsvillkor som gällde innan konverteringen.

Om du som arbetstagare har haft en allmän visstidsanställning under två år, men under en längre period än fem år kan anställningen ändå omvandlas till en tillsvidareanställning om du har haft en sammanhängande anställning i olika anställningsformer såsom allmän visstidsanställning, vikariatsanställning eller säsongsarbete. En anställning har följt på en annan om den påbörjas inom sex månader från en tidigare anställnings avslut.

För en arbetstagare som har fyllt 67 år övergår inte en allmän visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning även om anställningen överträtt två år.

Särskilda bestämmelser för anställda i kommun och landsting

För dig som arbetar inom landstinget finns det särskilda bestämmelser utifrån ditt kollektivavtal, Allmänna Bestämmelser, AB, vilket också gäller kommunanställda.

I AB regleras att om en arbetsgivare kombinerar vikariat och allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än tre år under en femårsperiod så övergår den tidsbegränsade anställningen till en tillsvidareanställning.

I ditt fall så har du haft en allmän visstidsanställning i 1,5 år och blir nu erbjuden ett vikariat i ett år, du kommer under den perioden därmed inte uppfylla kraven för att din anställning ska konverteras till en tillsvidareanställning. Om du däremot får ytterligare en förlängning i någon av anställningsformerna i minst sex månader så uppfyller du kvalifikationerna för konvertering. Precis som enligt LAS så blir då konverteringen på den befattning, sysselsättningsgrad och de anställningsvillkor som du har vid konverteringen, oavsett vad som har gällt under dina tidigare tidsbegränsade anställningar.

Då det finns många kollektivavtal som har kompletterande bestämmelser till konverteringsreglerna så är det viktigt att du ser efter vad som gäller i just ditt kollektivavtal.