Fråga SSR Direkt: Ledighet på grund av sjukdom för att prova annat arbete?

FAQ

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som varit sjukskriven och vill byta arbete.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Fråga:

Hej!

Jag har varit sjukskriven en tid och kunde inte gå tillbaka till min gamla tjänst. Vid återgång placerades jag med lite annorlunda arbetsuppgifter, sedan har jag sökt och fått en annan tjänst hos en annan arbetsgivare. Det ska bli roligt, men känns också lite osäkert, kan jag få ledigt från min tjänst en period för att prova om det här nya passar bra?

/Undrar Anna

Svar:

Enligt vissa villkor har arbetstagare rätt att vara ledig från sin anställning av liknande skäl. Som villkor gäller dels att du har haft nedsatt arbetsförmåga (i relation till vanliga arbetet eller ett tillfälligt) under minst 90 dagar samt har ett avtal med en annan arbetsgivare från dag 91 till och med dag 180 av sjukperioden. Omfattningen på ledigheten motsvarar den anställning som är på gång att provas. Ledigheten och sjukperioden till grund får tillsammans uppgå till maximalt 12 månader.

Vill du nyttja denna rätten ska det anmälas till arbetsgivaren senast 2 veckor före ledighetens början samt för hur lång tid det är planerat att pågå. Ledighetens förläggning och annat relevant ska göras upp i samråd med arbetsgivaren. Vill du avbryta ledigheten har du rätt att återgå i tjänst, underrätta då arbetsgivaren snarast. Var ledigheten planerad att pågå en månad eller mer kan arbetsgivaren skjuta på återgången en månad från underrättelsen. Arbetstagare som nyttjar denna rätt får inte sägas upp enbart på den grunden, inte heller få försämrade anställningsvillkor.

Genom kollektivavtal får avvikelser göras om anmälan om ledighet, underrättelse om återgång, eventuellt uppskjutande av ledigheten från arbetsgivarens sida, tiden för arbetstagarens underrättelse om återgång i arbetet. Det kan alltså se olika ut beroende på sektor och kollektivavtal. Ämnet i stort kan läsas mer om i Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete, gärna då i kombination med det kollektivavtal som gäller hos din arbetsgivare.