Fråga SSR Direkt: Löneskuld

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer ifrån en sjukskriven och föräldraledig medlem som fått en löneskuld till arbetsgivaren.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Måste jag betala tillbaka lön?

Hej! Jag arbetar i en kommun och har varit sjukskriven i två månader innan min dotter föddes, därefter är jag föräldraledig. Nu säger min arbetsgivare att jag fått för mycket lön utbetalt och har en skuld som de vill göra avdrag på min kommande lön och skicka en räkning på kvarvarande belopp då lönen inte täcker hela skulden. Det här innebär stora ekonomiska problem för mig, kan en arbetsgivare göra så här, kan man inte hävda god tro?

Nybliven förälder

Svar: Mot bakgrund av att vissa arbetsgivare och som i ditt fall en kommun har preliminära lönesystem med förskottslön finns det regler om hur avdrag får göras. Det brukar benämnas som korrigering av lön. Viss frånvaro såsom sjukdom och vård av barn brukar göras månaden efter frånvaron och föräldraledighet innevarande månad. Om en skuld uppstår och det handlar om korrigering av preliminär lön så ska korrigeringen göras så snart som möjligt.

Det finns dock en regel i ett centralt kollektivavtal som säger att korrigering av lön kan ske senast under den fjärde kalendermånaden efter att den preliminära lönen utbetalades. Om en arbetsgivare vill korrigera lön senare än nyss nämnda tidsperiod måste de lämna upplysning om skulden senast månaden efter fjärde kalendermånaden och nå en överenskommelse om hur en återbetalning kan ske. Om en överenskommelse inte kan träffas eller om arbetsgivaren lämnar besked senare finns en förhandlingsordning i kollektivavtalet som reglerar den fortsatta hanteringen av frågan.

Det är viktigt att skilja mellan korrigering av lön och felaktig utbetald lön. Felaktig utbetald lön handlar om att arbetsgivaren har utbetalt ett felaktigt belopp, det vill säga det handlar inte om frånvaroavdrag som inte hunnits med i det preliminära lönesystemet. Om en arbetsgivare vill kräva in felaktig utbetald lön ska kvittningslagens regler tillämpas. Det innebär i de flesta fall att det krävs en accept från arbetstagaren om att göra avdrag på lön. För att en arbetsgivare ska kunna göra avdrag på lön utan accept krävs det mycket starka skäl för det. Om det konstateras att felaktig lön har utbetalats så är rådet att försöka komma överens om en betalningsplan, om skulden är stor så blir det mindre betungande.

Huvudregeln är att felaktig utbetald lön ska betalas tillbaka. För att kunna hävda god tro krävs att arbetstagaren varken kunnat inse eller borde inse att betalningen är felaktig. Det ska sägas att lönebesked ska ha en tydlig utformning samtidigt som det ställs krav på arbetstagaren att läsa lönebeskedet och uppmärksamma det som inte verkar rimligt. Om det är rimligt att anta att det som betalas ut var rätt lön, det har löpt en tid efter att felet uppmärksammats och pengarna är förbrukade kan det ses som om du mottagit pengarna i god tro.

I din aktuella fråga så ser det ut som en korrigering av lön, det innebär arbetsgivaren har rätt att göra avdraget. Om du har problem med att betala hela beloppet så är rådet att begära en betalningsplan.