Fråga SSR Direkt: Måste jag jobba enligt nya schemat?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar vad hen ska göra då det nya arbetsschemat ställer till det i hennes privatliv.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Får inte ihop pusslet

Jag är ensamstående med en dotter på sju år och jag kan inte arbeta enligt det nya schemat som träder i kraft snart. Vad kan jag göra?

Ensamma mamman

Svar: Grundregeln är att man som anställd förväntas arbeta enligt det schemat som arbetsgivaren anvisar. Finns det kollektivavtal krävs det vanligtvis att en schemaförändring förhandlas i god tid innan eller att en överläggning äger rum. Arbetsgivaren tar självklart hänsyn till verksamhetens behov men behöver också ta hänsyn till regler om arbetsmiljö och arbetstid.

I normalfallet försöker arbetsgivaren även lyssna in de anställdas önskemål och behov. Dessa går dock inte alltid att förena med verksamheten. I vissa avtal är det uttalat att om det finns ”giltiga skäl” mot att byta schema så ska hänsyn tas till det. Vad som ska anses som giltiga skäl får avgöras från fall till fall. Småbarnsföräldrar åtnjuter dock en särskild möjlighet att eventuellt undvika schemabyten.

Arbetsgivare med 25 anställda eller fler ska minst vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagens 3 kap. 13 §. En del i jämställdhetsplanen är att arbetsgivaren är skyldig att redovisa mål och åtgärder för att förena förvärvsarbete med föräldraskapet ( 5 §). Diskrimineringslagen är vitessanktionerat och således förväntas arbetsgivare följa lagen. Utifrån den men också andra tidigare nämnda ramar kring schemaläggning, kan du och din chef föra en konstruktiv dialog om schemaläggningen kan anpassas, justeras eller om du kan undantas från den.

Skyldigheten att anpassa förvärvsarbetet till föräldraskapet är dock inte absolut. Således kan ni hamna i en situation där det inte längre går att anpassa schemaläggningen till dina behov då verksamheten helt enkelt inte gör det möjligt. Hamnar ni i det läget så råder vi dig att ta kontakt med oss på SSR Direkt.