Fråga SSR Direkt: Muntligt avtal = bindande?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om ett muntligt anställningsavtal är bindande.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken. 

Rättsligt bindande?

Hej! Jag har arbetat som vikarierande handläggare på en ekonomiavdelning under 11 månader. Jag trivs väldigt bra och blev därför glad när min chef sökte upp mig och frågade mig om jag var intresserad av att förlänga min anställning ytterligare nio månader efter vikariatets slut. Jag tackade ja muntligt men när jag senare skulle skriva under anställningsavtalet säger chefen att det skrivs på tre månader i taget och förlängs rullande. Jag blev besviken och undrar om man kan göra så här?

/Besviken

Svar: Lagen ställer inga krav på formen på ett anställningsavtal. Det vanligaste är dock att skriftliga anställningsavtal skrivs i enlighet med det man kommit överens om muntligen. Pacta sunt servanda är latin och betyder ”avtal skall hållas” vilket är en grundläggande princip inom avtalsrätt. Ett avtal som ingås muntligt är således ett avtal i rättslig mening. Detta innebär dock att den som hävdar att ett avtal har ingåtts måste kunna styrka det. Mitt råd till dig är att prata med din chef igen och berätta hur du har uppfattat situationen. Har du ett vittne som hörde vad som sades är det bra att referera till det.

Ett tips är att vid liknande situationer i framtiden, skriva ned vad som avtalats i ett mejl och skicka det till din chef. På så vis får du får en skriftlig bekräftelse att ni är överens om villkoren. Vidare ska du vara observant på att du har företrädesrätt till återanställning efter att du varit anställd över 12 månader de tre senaste åren. Har du fler frågor, ring våra ombudsmän på SSR Direkt på telefon 08- 617 44 00, klockan 8.00-17.00.