Fråga SSR Direkt: När är en förhandling avslutad?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en som är lokalfacklig på sin arbetsplats, men där det råder oklarheter kring när en förhandling kan anses vara avslutad.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

När är en förhandling egentligen klar?

Jag är ganska ny som förtroendevald och tycker ibland att det går väldigt fort när vi har samverkan på vår arbetsplats. Ibland vill arbetsgivaren att en punkt i protokollet ska vara omedelbart justerad, ibland kommer informationen direkt efter samverkansmötet och ibland dröjer det länge innan kollegorna får informationen. Vad gäller egentligen?

/Fundersam förtroendevald

Svar: Framförallt regleras förhandlingsrätten med arbetsgivaren i Medbestämmandelagen, MBL, i paragraferna 10-17. På många företag, organisationer och offentliga arbetsgivare finns ofta samverkansavtal, som helt eller delvis ersätter MBL.

En bra strategi, innan en förhandling eller ett samverkansmöte avslutas, är att gå igenom de beslutspunkter som varit aktuella, vad man är överens om och inte, dvs parterna är då oeniga.

Även om ni har ett bättre förslag till lösning, går arbetsgivaren inte alltid med på alla argument. Då måste du som förtroendevald ta ställning om du ändå ska acceptera arbetsgivarförslaget och på så sätt avsluta förhandlingen i enighet. Om inte, är det här och nu i förhandlingen läge att markera att ni inte är överens med arbetsgivaren, dvs att göra sig oenig. En oenighet måste alltid framgå av protokollet! Du måste också klargöra om du vill att hela ert förslag ska biläggas protokollet. Du kan även begära att era synpunkter ”tas till protokollet”. Du måste då vara beredd att lämna dessa skriftligt.

När ni avslutar lokala förhandlingar i oenighet är det viktigt att ni också kommer överens om när förhandlingen är avslutad. Ofta vid oenighet föreslår eller frågar arbetsgivaren om ”kan vi därmed avsluta förhandlingen?”, och om ditt svar är ja – då är förhandlingen avslutad här och nu, med dagens datum. Vi råder er istället att begära att förhandlingen ska vara avslutad den dag protokollet är justerat, dvs då alla som ska skriva under protokollet gjort så. På så vis får ni mer tid på er att formulera er om det dessutom är så att ni vill lämna in en protokollsanteckning eller bilaga. Om arbetsgivaren hävdar tidsbrist, får du be dem att snabbt skriva ut protokollet för att justerarna ska kunna skriva under och att förhandlingen ska avslutas. Arbetsgivaren kan visserligen också frånträda förhandlingen skriftligt och då är förhandlingen avslutad!

Om en lokal förhandling avslutas i oenighet har man ofta mycket kort tid på sig att begära en central förhandling. Du behöver inte redogöra för arbetsgivaren huruvida ni tänker begära en central förhandling eller inte vid sittande bord. Vi rekommenderar dig att omedelbart kontakta SSR Direkt för att stämma av läget, tänk på den mycket korta tidsfristen. Om man missar den är det inte möjligt att föra frågan vidare till central förhandling.