Fråga SSR Direkt: Omplacering efter sjukskrivning 

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som är sjukskriven och nu ska tillbaka till arbetet.  

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.  

Kan arbetsgivaren omplacera mig hur de vill?  

Jag har varit sjukskriven i drygt ett år på grund av en utmattningsdiagnos och ska nu tillbaka till arbetet. Chefen har sagt att jag nu kommer att få en ny placering inom en annan enhet där kraven delvis är lägre. Jag har frågat efter andra arbetsuppgifter men vet att den grupp jag kommer till är konfliktfylld. Kan de bara placera mig där utan att lyssna på vad jag vill. Chefen vill att jag svarar nästa vecka. Och vad händer om jag säger nej? 

/Orolig medlem 

Svar:  Nej, så ska man inte agera som arbetsgivare. Dialog och utredning kring vad som leder till hållbar friskhet är viktigt. Det innebär att du ska ha ett stort inflytande på vad du ska göra i framtiden. En omplacering skall alltid föregås av en förhandling med oss som motpart då det ska finnas det som avtalet säger, vägande skäl, för att man ska få en ny placering. Många gånger är man överens och det hela sker helt odramatiskt men i vissa fall innebär nya och/eller förändrade arbetsuppgifter en påfrestning som kräver lika stor eller större anpassning till en början vid återgång, än om man skulle återgå till sin vanliga tjänst. Att tacka nej leder inte till något annat än att arbetsgivaren, om inte förr, får lov att påkalla en förhandling där vi kan stötta och granska arbetsgivarens bevekelsegrunder.  

På vår hemsida hittar du mer information om rehabiliteringskedjan och arbetsgivarens ansvar.