Fråga SSR Direkt: Omplacering på grund av misskötsamhet?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem vars arbetsgivare vill omplacera hen.

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Omplacering på grund av misskötsamhet

Hej SSR Direkt! Min arbetsgivare har anklagat mig för att missköta mitt arbete. Man har inte varnat mig men haft ett så kallat tillrättavisande samtal där man sa att jag skulle placeras på andra arbetsuppgifter liknande de jag har idag men på en annan avdelning inom socialförvaltningen. Får de göra så?

Orolig

Svar: Först och främst måste man reda ut om du misskött ditt arbete så mycket att arbetsgivaren behöver omplacera dig. Arbetsgivaren får dock göra en förflyttning inom ramen för arbetsskyldigheten och anställningsavtalet men tjänsten får inte ändras så att det blir en ”ny” tjänst.

Det måste finnas så kallat vägande skäl innan någon förflyttas stadigvarande och hänsyn ska tas till både verksamhet och medarbetare. I så fall föreligget förhandlingsskyldighet enligt MBL innan förflytting genomförs. Det får alltså inte ske på grund av av godtyckliga skäl till exempel som en bestraffning. Skulle det gälla samarbetsproblem är huvudregeln att den som har ”skuld” ska flyttas, men då ska det vara så allvarligt att verksamheten blir lidande.

Då ska det handlar om långvariga problem samt att arbetsgivaren under längre tid ska ha försökt åtgärda problem utan resultat. Det är alltid svårt att ange exakt var gränsen går men för den som vill få en tydligare bild av Arbetsdomstolens praxis kan följande AD-domar vara intressanta: AD 1987:18, 2009:4, 2006:72, 2011;15, 1999: 48