Fråga SSR Direkt: Raster under arbetstid

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem, som undrar när och hur långa raster man har rätt till.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken. 

Hur många raster har jag rätt till? 

Jag har nyligen börjat arbeta på en ny mindre arbetsplats och vi har inget tydligt schema för när eller hur länge man får ha lunchrast. Vad är det som gäller egentligen?

/Anders
 

Svar: I enlighet med Arbetstidslagen ska arbetet förläggas på ett sådant sätt att arbetstagare inte utför arbete under mer än fem timmar i sträck. Allt som oftast sker därför denna rast vid lunchtid. Längden på rasten anges inte i lagen, men den ska vara så pass lång att man har möjlighet att äta i lugn och ro. Under rasten har man ingen skyldighet att vara kvar på arbetsplatsen eftersom den sker under obetald arbetstid har man därför som arbetstagare rätt att göra vad man vill.

Det finns dock en möjlighet för arbetsgivaren att byta ut lunchrast mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen. Måltidsuppehåll kan aktualiseras om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Måltidsuppehåll ska till skillnad från rast räknas in i arbetstiden. På vissa arbetsplatser kan det krävas att ett lokalt kollektivavtal tecknas för att rast ska kunna bytas ut mot måltidsuppehåll. Det är därför bra att stämma av med din arbetsgivare vad som gäller just hos er.

Förutom raster har man även rätt till att göra kortare avbrott från arbetet, exempelvis fikapaus. Pauser är kortare än raster och ingår i arbetstiden vilket innebär att man inte har rätt till att lämna arbetsplatsen under en paus om detta inte är en överenskommelse man har med sin arbetsgivare. När pauserna ska äga rum förfogar i huvudregel arbetstagaren själv över men arbetsgivaren har möjlighet att förlägga särskilda arbetspauser utifrån hur arbetsförhållandena ser ut på den specifika arbetsplatsen.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på 08-617 44 00.