Fråga SSR Direkt: Rätt till skriftligt anställningsavtal?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga handlar om rätten till skriftligt anställningsavtal.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Har jag rätt att begära ett skriftligt anställningsavtal?

Hej! Jag började arbeta hos en ny arbetsgivare för ett tag sedan och har ännu inte fått något avtal. Måste jag inte få ett skriftligt anställningsavtal så jag vet vad som gäller för min anställning? Vad ska ett anställningsavtal innehålla?
 
/Anna

Senast en månad efter att du börjat din anställning ska du enligt 6 c § lagen om anställningsskydd (LAS) få skriftlig information om alla villkor som är viktiga för din anställning. Normalt ges den informationen i form av ett anställningsavtal

Undantag finns dock; om anställningen är kortare än tre veckor behöver arbetsgivaren inte lämna sådan information. Dock är det viktigt att även i sådana fall ha någon form av skriftligt underlag om vad du och din arbetsgivare har kommit överens om angående anställningsvillkor.

I de fall arbetsgivaren måste lämna skriftlig information ska följande uppgifter finnas med:

  • Arbetsgivaren och arbetstagarens namn och adress
  • Anställningens tillträdesdag och arbetsplats
  • En kort beskrivning av arbetsuppgifterna och yrkesbenämning
  • Om anställning är tillsvidare och i sådana fall uppsägningstid eller
  • Om det är en tidsbegränsad anställning och i sådana fall anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning det är
  • Vid provanställning ska prövotidens längd anges
  • Lön och när den betalas ut
  • Längd på betald semester och arbetstid
  • Tillämpligt kollektivavtal om sådant finns

Vissa uppgifter ovan kan dock lämnas via hänvisning till tillämplig kollektivavtal. Om du anställs på en arbetsplats som har kollektivavtal kommer din anställning automatiskt att omfattas av det avtalet. Då är det betydligt mindre av dina anställningsvillkor du behöver tänka på att få med i anställningsavtalet, eftersom de redan är reglerade i kollektivavtalet. Om du däremot anställs på en arbetsplats som saknar kollektivavtal, behöver ditt anställningsavtal också innehålla uppgifter om bland annat tjänstepension, försäkringar, övertids- och restidsersättning , sjuklön från och med 15:e dagen och föräldralön.

Enligt 6 e § LAS ska arbets­givaren även under anställningens gång skriftligen informera om förändringar av de väsentliga anställningsvillkoren inom en månad. Förändring av anställningsvillkor som följer av lag eller kollektivavtal omfattas inte av arbetsgivarens informationsskyldighet.

Om din arbetsgivare underlåter att lämna föreskriven information kan du som arbetstagare begära skadestånd av arbetsgivaren enligt 38 § LAS.

Om du får problem med att få ett skriftligt anställningsbevis kontakta SSR Direkt för rådgivning.