Fråga SSR Direkt: Riskbedömning vid förändring?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om arbetsgivaren måste göra en riskbedömning när man ska förändra verksamheten?

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Ska arbetsgivaren göra en riskbedömning vid förändring?

Min arbetsgivare ska göra en omorganisation på vår arbetsplats. Jag har hört någonstans att arbetsgivaren ska göra en riskbedömning när man planerar en förändring, som i vårt fall en omorganisation, stämmer det?

/Hälsningar Bertil

Svar: Inför en förändring ska arbetsgivaren göra en riskbedömning.

Syftet är att bedöma om förändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som arbetsgivaren kan behöva åtgärda. Exempel på förändringar kan vara personalförändringar, nya arbetstider, nya arbetsmetoder, nya maskiner eller om- och nybyggnationer samt tillfällig flytt vid omfattande renoveringar med mera. Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga löpande verksamheten.

Tänk på att riskbedömningen ska göras innan förändringen genomförs.

Riskbedömningen kan behöva göras både på grupp och – individnivå och att den omfattar både fysiska som sociala och psykologiska risker. Det är också bra att planera in riskbedömning vid olika tillfällen då det inte går att förutse alla framtida risker vid till exempel en verksamhetsförändring.

Exempel på risker som kan uppstå är ökad arbetsmängd, ensamarbete, våld och hot, dåligt anpassade lokaler kopplade till den verksamhet som ska bedrivas och otydlig organisation med mera.

Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön och arbetsmiljöverkets föreskrifter beskriver hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar.

Att ta reda på vilka arbetsmiljörisker en förändring i verksamheten kan medföra är lönsamt genom att riskerna kan åtgärdas i tid och ger ökad hälsa och säkerhet samt sparar pengar i organisationen.

Arbetsmiljöverket, Sunt Arbetsliv och Prevent har bra verktyg och information om detta.