Fråga SSR Direkt: Särbehandling på grund av visstidsanställning?

FAQ

Får arbetsgivaren behandla dig annorlunda för att du har en visstidsanställning? Det undrar en visstidsanställd medlem.

Har du frågor om kollektivavtal, lön semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet. Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågtecken.

Får man särbehandla på grund av visstidsanställning?

Hej! Får min arbetsgivare behandla mig annorlunda utifrån att jag har en tidbegränsad anställning sedan ett år tillbaka? Nu säger min chef att de kommer förlänga min anställning med minst sex månader till men lönen kommer vara densamma. Jag vet att mina kollegor som är tillsvidare anställda har haft samtal och deras löner höjs nu från 1/1.

Besviken 

Svar: Hej enligt lagen mot diskriminering av deltid/visstid (Lag 2002:293) så får inte den som är visstidsanställd eller arbetar deltid inte diskrimineras när det gäller löne- och anställningsvillkor. Så din arbetsgivare gör fel och diskriminerar dig då du inte får ha ett lönesamtal och löneförhöjningar (med ungefär samma intervaller som de som är tillsvidareanställda) och här har du ju också arbetat cirka ett år på din anställning.

Lagen gäller alla villkor mellan din arbetsgivare och som exempel förmåner i lagar centrala och lokala kollektivavtal och det gäller också förmåner som din arbetsgivare infört ensidigt, exempelvis friskvårdsersättning, bonus, subventionerade luncher med mera. 

Har du fler frågor ring våra ombudsmän på SSR Direkt på telefon 08-617 44 00. Vi har öppet klockan 8.00–17.00