Fråga SSR Direkt: Ska föräldralediga ingå i lönerevisionen?

FAQ

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som inte bjudits in till lönesamtal under sin föräldraledighet.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Fråga: Hej! Jag har varit föräldraledig i ett drygt halvår och hörde precis av en kollega att de haft lönerevision och att alla kallades till lönesamtal med chefen utom jag. Är det så att jag inte ska ingå i lönerevisionen när jag är ledig eller vilka regler gäller egentligen?

/Undrande förälder

Svar: Föräldralediga arbetstagare har, i jämförelse med dem som är tjänstlediga av andra skäl, ett särskilt skydd enligt föräldraledighetslagen. De ska ingå i den årliga lönerevisionen och alltså bjudas in till lönesamtal. Som föräldraledig ska du inte få en sämre löneutveckling på grund av att du är eller varit föräldraledig. Du ska lönesättas som om du vore i tjänst. Om du inte har varit i tjänst under den period som ligger till grund för bedömningen av din prestation ska arbetsgivaren förutsätta att din prestation hade varit på motsvarande nivå som året innan. Det betyder att om du till exempel var högpresterande och därför fick ett bra lönepåslag året innan ska du få ett bra lönepåslag även när du är föräldraledig. Föräldraledighetslagen innehåller ett förbud mot missgynnande av föräldralediga bland annat vad avser lön och andra anställningsvillkor.

Jag råder dig till att kontakta din chef eftersom du inte har bjudits in till lönesamtal under lönerevisionen. Om det blir problem kring detta kan du be om stöd från dina lokala fackliga representanter eller ringa till SSR Direkt.