Fråga SSR Direkt: Skillnad på rast och paus?

FAQ

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från  våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som undrar vad skillnaden är mellan att ta rast och paus. 

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken. 

Fråga:

Hej! Under en fikapaus diskuterade vi kollegor om det är någon skillnad mellan att ha just en paus eller rast. Vi hade olika synpunkter om det, så därför vore vi tacksamma om ni kunde svara. Är det någon skillnad på att ha paus eller rast och i så fall vad?

/Emma

Svar: 

Det är skillnad på rast och paus, men de är båda viktiga för en bra arbetsmiljö. Med rast menas ett längre avbrott, till exempel en lunchrast. Under rasten får man fritt förfoga över sin tid och kan lämna arbetsplatsen. Rasten räknas inte som arbetstid.

Utöver rasterna ska de anställda kunna göra kortare avbrott från arbetet, pauser. Under en paus får man inte lämna arbetsplatsen, och pausen räknas som arbetstid. Arbetstidslagen anger inte hur många eller långa pauserna ska vara, utan säger rent allmänt att det är tillåtet att koppla av från arbetet då och då, i den mån det är möjligt.

På många arbetsplatser förekommer en eller två gemensamma fikapauser varje dag. Fikapausen kan fylla fler funktioner än att bara kunna ta en kopp kaffe.  Förutom återhämtning får man möjlighet att informera varandra om vad som händer i företaget. Det kan ge större förståelse för varandras arbetsuppgifter, vilket i sin tur kan göra det lättare att lösa problem som uppstår.

Kaffepausforskningen är inte så omfattande, men det finns några studier om pausernas betydelse i arbetslivet. De visar att varje paus innebär att man ökar sin vakenhet kraftigt, oavsett om man dricker kaffe eller inte. Pauser minskar också olycksrisken på jobbet.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.