Fråga SSR Direkt: ”Ta det på flexen”

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om det verkligen är chefen som ensam bestämmer vad som ska läggas in flexen.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken. 

Hur får flextid användas?  

På mitt arbete omfattas vi av ett flextidsavtal. Ibland när det är mycket att göra, säger chefen att vi måste hjälpas åt så vi kommer ikapp. Det innebär oftast att vi måste stanna kvar efter arbetstidens slut. Chefen vill inte ge oss övertidsersättning för detta, utan säger att vi ska lägga in våra extratimmar i vår flextidbank.

Är detta verkligen rätt? Vad kan vi göra?

/Privatanställd

Svar: Ett flextidsavtal är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare, vilken möjliggör för den anställde att under vissa förutsättningar förfoga över och styra sin arbetstid. Avtalet anger bland annat hur många timmar man kan jobba in och spara i sin flextidsbank, liksom hur många timmar man får ”vara skyldig”.

Enkelt uttryckt, är det ett arbetstidskonto med plus- eller minustid. Man kan välja att jobba lite längre en dag för att sedan ta ut den tiden i ledighet, en annan dag.

Ett flextidsavtal innehåller, förutom det redan nämnda, regler om hur man hanterar flextidskontot när medarbetaren avslutar sin anställning, hur man kan ta ut sin ledighet, när flextidskontot ska stämmas av liksom hur regler för övertidsersättning och arbetstidslagen ska hanteras.

Om ”extraarbete” ska medföra övertidsersättning eller läggas in i medarbetarens flexkonto/ arbetstidskonto avgörs utifrån hur extrajobbet utförts. Om medarbetaren själv kommer tidigare eller stannar efter arbetstidens slut för att jobba ikapp, ska extratimmarna läggas in i medarbetarens flex. Detta eftersom extrajobbet beslutats av personen själv.

Om arbetsgivaren däremot har uppmanat medarbetaren att jobba längre och detta inte är frivilligt arbete, är det att betrakta som en beordran vilken därmed ska medföra övertidsersättning utifrån gällande kollektivavtal.

Frivilligt arbete utöver ordinarie arbetstid läggs alltså in i flexen. Om medarbetaren inte får tacka nej, är det övertid.

Viktigt att tänka på är att för att tillämpa flextid, krävs det att det finns ett skriftligt flextidsavtal vilket undertecknats av både arbetsgivare och facklig företrädare.

Be därför din arbetsgivare att få se flextidsavtalet och påminn om att en beordran medför övertidsersättning.

Om du är offentligt eller privat anställd, spelar alltså ingen roll för tillämpningen utan det styrs av aktuellt flextidsavtal.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta SSR Direkt.