Fråga SSR Direkt: Tillsättning av ny tjänst

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som tycker att arbetsgivaren gjort fel vid en chefstillsättning.

Fråga:

Jag har haft ett vikariat som chef på ett kommunalt drivet HVB-hem under 9 månader. Den ordinarie chefen sa nyligen upp sig och jag sökte den fasta tjänsten.  Jag gick på intervju och fick också göra någon test på nätet. Allt kändes jättebra. Nu har jag fått ett besked om att jag inte fick jobbet! Man har valt en person som inte jobbat i kommunen tidigare och som dessutom har kortare arbetslivserfarenhet än jag. Det här kan väl inte vara i sin ordning? Kan tillägga att arbetsgivaren inte heller annonserade ut tjänsten så där gjorde de ju också fel.

Min fråga: Hur kan jag gå vidare med detta?

/Orättvist behandlad

Svar:

Hej ”Orättvist behandlad”. Tack för din fråga.

Ja, det är lätt att förstå att du blev besviken när du inte fick chefsjobbet du räknat med. Tyvärr måste jag göra dig besviken, för det finns inte något du kan göra åt detta.

Arbetsgivaren kan i princip välja vem man vill, så länge kandidaten har behörighet/ rätt kompetens för den aktuella tjänsten. Oftast har arbetsgivaren tagit fram en kravprofil gällande den aktuella tjänsten och där angivit utbildning och erfarenhet som är önskvärd. Det är dock inte så att den som jobbat längst eller har bredast utbildning har något företräde. En del arbetsgivare har tillsammans med de fackliga organisationerna tagit fram en policy för hur man ska hantera tillsättning av tjänster och då blir det lättare för alla att förstå hur arbetsgivaren tänkt när man valt ut vem som ska anställas.

Vid tillsättning av chefer ska detta också förhandlas med berörda fackliga organisationer i enlighet med Medbestämmandelagen. Det är alltid arbetsgivaren som har sista ordet.

Beträffande utebliven annonsering fanns det fram till mitten av 90-talet, ett krav på att lediga tjänster skulle kungöras. Detta reglerades i Allmänna Bestämmelser (AB) som ju är kollektivavtalet som gäller i kommuner och landsting( regioner) men det är alltså sedan länge borttaget.