Fråga SSR Direkt: Tjänstledig för studier

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om hen kan ansöka om tjänstledighet för att studera.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken. 

Har jag rätt att vara tjänstledig för att utbilda mig? 

Jag har kommit in på en utbildning som jag gärna vill gå, kan arbetsgivaren hindra mig?

/Undrar studiesugen

Svar: Du har i princip rätt att vara tjänstledig för studier, men arbetsgivaren kan skjuta på ledigheten upp till ett halvår. Innan det är aktuellt ska du ha  varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Du har rätt till ledighet för fackliga utbildningar även med kortare anställningstid. 

Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten ska de genast underrätta arbetstagaren om uppskovet och skälen därtill. Finns det kollektivavtal ska underrättelse även ges till berörd lokal arbetstagarorganisation. De kan ibland begära överläggning, och det kan krävas samtycke om till exempel arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten i mer än ett halvår. 

Avbryter du din utbildning har du rätt att återgå till arbete efter två veckor. Arbetsgivaren kan dock skjuta upp återgången till en månad efter underrättelsen ifall ledigheten varat i mer än ett år. Arbetstagare som varit tjänstledig för studier har vid åtegång rätt till likvärdig ställning som tidigare. 

Detta ämne kan du läsa mer om i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.