Fråga SSR Direkt: Tjänstledigt för att pröva nytt jobb?

Han man rätt att få tjänstledigt från sin ordinarie tjänst för att pröva ett nytt jobb? SSR Direkt svarar en medlem som går i jobbytartankar. 

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

 

Rätt till tjänstledigt för att pröva nytt jobb

Hej!

Jag har en fast anställning men har börjat se mig om efter ett nytt jobb då jag vill ha en ny utmaning. Nu har jag varit på intervju och har blivit erbjuden en visstidsanställning under ett år men vet inte om jag vågar säga upp mig från min fasta tjänst när jag inte vet om den tillfälliga anställningen kommer förlängas. Har jag rätt att få tjänstledigt från mitt nuvarande jobb för att pröva ett nytt jobb?

/Undrande medlem

Svar: Hej

Den tjänstledighet som är reglerad i lag är rätt till ledighet för studier (Studieledighetslagen) samt till föräldraledighet (Föräldraledighetslagen).

Rätten till tjänstledigt som ej är i samband med studier eller föräldraledighet regleras i kollektivavtal och ser därför olika ut beroende på vilket avtalsområde du arbetar inom.

Kolla in alla fördelar med att vara medlem i Akademikerförbundet SSR.

Inom kommunal verksamhet har en anställd inte rätt till tjänstledigt för annan anställning. Det är dock möjligt för arbetsgivaren att bevilja tjänstledigt om hen vill. Olika arbetsgivare är olika generösa med att bevilja tjänstledigt för att pröva annan tjänst. Det kan finnas lokal praxis som reglerar det varför det alltid kan vara värt att utforska möjligheten.

Inom statlig verksamhet är det annorlunda. Som statligt anställd har du rätt till tjänstledighet upp till två år för att pröva annan tjänst inom statlig myndighet, om anställningen är ett vikariat eller en visstidsanställning. Arbetsgivaren kan också bevilja en ledighet längre än två år om det finns särskilda skäl. Ansökan om ledighet för annan tjänst skall anmäla det så långt i förväg som hens uppsägningstid är, dock som mest två månader. Om en medarbetare vill avbryta beviljad ledighet så skall det ske senast två månader före önskad återgång till det ursprungliga arbetet. Arbetsgivaren kan också bevilja annan tjänstledighet, i upp till sex månader, arbetstagaren har dock inte rätt till denna ledighet utan är här, precis som inom kommunal verksamhet, beroende av arbetsgivarens egen bedömning.

Krångligt? Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR kan alltid få personlig rådgivning från SSR Direkt.

Inom privat verksamhet så finns det många olika kollektivavtal varför det är viktigt att ta reda på vilket kollektivavtal som gäller på den egna arbetsplatsen för att veta vilken rätt till tjänstledighet som gäller.

Var det inte svar på just din fråga?

  • Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR kan alltid få personlig rådgivning från SSR Direkt.
  • Om du är medlem i ett annat fackförbund kontaktar du istället ditt förbund. 
  • Om du inte är medlem i ett fackförbund kan du läsa mer om varför det är en bra idé.