Fråga SSR Direkt: Vad är skillnaden mellan arbetsträning och arbetsprövning?

FAQ

Dagens fråga kommer från en lokalfacklig som gäller skillnaden mellan arbetsträning och arbetsprövning i rehabiliteringsprocessen.

Fråga: Vad är skillnaden mellan arbetsträning och arbetsprövning?

Jag är ganska ny i rollen som lokalfackligt aktiv på min arbetsplats och på senare tid har allt fler kollegor blivit sjukskrivna. Som lokalfacklig förväntas jag sitta med på rehab-möten, men jag känner att det är lite av en djungel av åtgärder och uttryck. Vad är egentligen skillnaden mellan arbetsträning och arbetsprövning? Det är alldeles för oklart här hos oss.

Med vänlig hälsning,
Lokalfacklig

Tjänar du mer eller mindre än andra med samma utbildning? Jämför din lön här.

Svar

En rehabiliteringsprocess innehåller vanligtvis många delar, nedan redogör jag kortfattat för skillnaden mellan arbetsträning och arbetsprövning.

Arbetsträning

När en person har varit sjukskriven en längre tid kan det behövas åtgärder som underlättar återgången till arbete. En sådan insats är till exempel arbetsträning.

Arbetsträning är en arbetsinriktad rehabiliteringsåtgärd som syftar till att den anställde ska återfå sin arbetsförmåga genom att träna på vissa arbetsuppgifter. Under arbetsträningen är det någon annan som utför de arbetsuppgifter som den som arbetstränar inte klarar av eller hinner med. Arbetsträning ska bara påbörjas om det är troligt att den anställde kan återfå sin tidigare arbetsförmåga.

Många gånger behöver arbetsträning kombineras med andra åtgärder för att vara framgångsrik till exempel anpassning av arbetsplatsen och arbetstiderna eller anskaffning av arbetshjälpmedel.

Under arbetsträningen betalas ingen sjukpenning ut. Den anställde kan i stället ansöka om rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan.

Arbetsträningen är begränsad till tre månader om det handlar om att den anställda ska gå tillbaka till ordinarie arbete. Vid arbetsträning på ett nytt arbete hos arbetsgivaren eller annan arbetsgivare finns inte tidsgränsen tre månader; den hela arbetslivsinriktade rehabiliteringen ska vara avslutad inom ett år.

Har du koll på inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet?

Arbetsprövning

Arbetsprövning är en av Försäkringskassans utredningsåtgärder, till skillnad från arbetsträning som är en rehabiliteringsåtgärd. Arbetsprövningen ska ge information om vilken funktionsförmåga den anställde har eller kan uppnå genom arbetsinriktad rehabilitering, den ska också ge underlag till ett lämpligt åtgärdsprogram.

Den anställde kan arbetspröva på den egna arbetsplatsen, annan arbetsplats eller hos någon där försäkringskassan köpt en utredning av. Resultatet av Arbetsprövningen ska alltid redovisas skriftligen.

Under arbetsprövningen får den anställda prova olika arbetsställningar och arbetsmoment för att ta reda på vad personen klarar av fysiskt och psykiskt.

Arbetsprövningen brukar vara några dagar upp till ett par veckor. Under tiden som utredningen pågår får den anställde sjukpenning om hen har rätt till det efter beslut från Försäkringskassan.

Du vet väl att du som är medlem alltid kan få personlig rådgivning