Fråga SSR Direkt: Vad gäller vid förtroendearbetstid?

kvinna vid skrivbord som jobbar sent

Dagens fråga handlar om förtroendearbetstid.

Fråga: Jag har förtroendearbetstid. Måste jag jobba mer än heltid utan kompensation? 

Min chef säger att jag förväntas arbeta mer än 40 timmar i veckan om det behövs och att jag inte har rätt att få kompensation i form av tid eller pengar för det. Jag har förtroendearbetstid. Jag kontaktade personalavdelningen som säger att de följer kollektivavtalet. Vad säger ni? Min lön är inte så hög att den kompenserar för att jag ska jobba mer än den tid jag är anställd för.

/Anna

Svar:

Ordinarie arbetstid får vara högst 40 timmar per vecka enligt Arbetstidslagen. Arbetsgivaren kan beordra övertid vid oförutsedda händelser, men då ska du få antingen övertidsersättning eller kompensationsledigt. För anställda med förtroendearbetstid eller oreglerad arbetstid där övertidsersättningen avtalats bort gäller också högst 40 timmar per vecka men arbetstagaren ska kunna förlägga sin arbetstid fritt förutsatt att jobbet blir gjort. Arbetstiden kan då variera och vara högre i vissa perioder och lägre i andra, men över tid ska snittet för ordinarie arbetstid inte överstiga 40 timmar per vecka. Sammanlagd arbetstid, inklusive övertid, får inte överstiga 48 timmar per vecka under en period om 4 månader enligt lag. 

Krångligt? Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR kan alltid få personlig rådgivning från SSR Direkt.

Även i en roll med förtroendearbetstid, där du inte har övertidsersättning, ska du få kompensationsledigt vid övertidsarbete (det vill säga mer än 40 timmar) och bruten dygns- eller veckovila. Dygnsvilan är minst 11 timmar, och veckovilan minst 36 timmar sammanhängande. Vanligt i många avtal är också att man med förtroendearbetstid får högre lön och/eller fler semesterdagar som kompensation för övertidsersättning och varierande arbetstider. 

Kolla in alla fördelar med att vara medlem i Akademikerförbundet SSR.

Med förtroendearbetstid är det viktigt att tidrapportera eller hålla koll på hur många timmar man gör. Arbetsgivaren har ansvar att se till att de anställda inte jobbar för mycket genom att bokföra övertid, mertid och jour. Kollektivavtalet reglerar oftast arbetstid och olika ersättningar närmare, samt under vilka förutsättningar man kan ha förtroendearbetstid. Kontrollera så att inte också arbetstidsregler avtalas bort när du avtalar bort övertidsersättningen. Mer information finns i Arbetstidslagen, ditt kollektivavtal och ditt anställningsavtal.

Var det inte svar på just din fråga?

  • Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR kan alltid få personlig rådgivning.
  • Om du är medlem i ett annat fackförbund kontaktar du istället ditt förbund. 
  • Om du inte är medlem i ett fackförbund kan du läsa mer om varför det är en bra idé.