Fråga SSR Direkt: Vad ska jag tänka på innan jag skriver på?

Två personer skakar hand

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar vad som är viktigt att tänka på innan anställningsavtalet skrivs på?

Vad är viktigt att veta innan jag skriver på anställningsavtalet?

Jag är på väg att byta arbete. Men innan jag skriver på anställningsavtalet vill jag gärna kolla med er vad man behöver tänka på, så jag inte missar någonting?

/Hälsningar Jenny

Svar: Innan du tackar ja och skriver under ditt anställningsavtal måste du se till att de viktigaste villkoren är reglerade. De villkor som i huvudsak gäller för din anställning regleras i lag, kollektivavtal och ditt anställningsavtal.

Ett muntligt erbjudande om arbete är juridiskt bindande, men om det inte finns några papper är det svårt att bevisa vad som sagts. Se därför till att du får ett skriftligt anställningsavtal där alla villkor framgår. Tacka aldrig ja direkt till ett anställningserbjudande, innan du har klart för dig vilken lön och övriga villkor (arbetstider, tjänstepension och försäkringar, semester etcetera) som gäller.

Finns det kollektivavtal är övertidsersättning, lönerevisioner, tjänstepension, försäkringar och arbetstid reglerade. Om kollektivavtal inte finns behöver du reglera fler saker i anställningskontraktet.

När du och arbetsgivaren skriver på ett anställningsavtal är det ett bindande avtal mellan två parter – dig och din arbetsgivare. Det är därför viktigt att du är medveten om vad du skriver på. Ett ingånget avtal gäller.

Anställningsavtalet ska innehålla de villkor som du och arbetsgivaren kommit överens om ska gälla för din anställning. Vilka villkor avtalet ska innehålla beror på om det finns kollektivavtal eller inte på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren har ett kollektivavtal behöver du främst komma överens med arbetsgivaren om lön, anställningsform, sysselsättningsgrad och vilken arbetstidsförläggning som gäller.

Om arbetsgivaren saknar ett kollektivavtal behöver du fundera extra på vad som måste regleras i ditt anställningsavtal. Innan du ger dig in i förhandlingen med arbetsgivaren, tänk noga igenom vilka villkor som är viktiga för dig. Pensionsavsättning och försäkringar kan vara särskilt viktigt. Kontakta gärna oss för rådgivning i dessa situationer.

Skriv inte under ett anställningsavtal innan du haft tid att läsa igenom det ordentligt i lugn och ro. Är det något som är oklart och som eventuellt kan tolkas på olika sätt, ställ frågor och red ut vad som gäller innan du skriver under.

Arbetsgivaren är skyldig enligt 6 c § LAS att lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Sådan information ska lämnas senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna information.

Mer information om anställningsavtal hittar du här på hemsidan. 

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.