Fråga SSR Direkt: Vilka krav kan jag ställa som gravid?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en blivande förälder, som undrar över sina rättigheter på jobbet under sin graviditet.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken. 

Gravid och orolig

Jag är gravid i trettonde veckan och ska nu berätta om detta för min chef. Jag jobbar på ett ungdomsboende med schemalagd arbetstid vilket innebär en del nattpass. Dessa pass är väldigt tunga då jag har svårt att hålla mig vaken. Jag känner mig också orolig eftersom vi är så få som jobbar på natten och flera av våra ungdomar är utåtagerande. Tänk om jag råkar ut för en våldsincident under graviditeten? Finns det något jag kan begära av min arbetsgivaren under den här tiden?

/Blivande mamma

Svar: Det finns bestämmelser för gravida arbetstagare som innebär att arbetsgivaren behöver anpassa arbetet. Bestämmelserna regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift nr 2007:5 med ändringar 2014:41.

Bestämmelserna innebär att arbetsgivaren dels ska genomföra riskbedömningar innan någon blir gravid där kända riskkällor ska vara kartlagda och dokumenterade. Du bör fråga din chef om någon sådan redan finns. Dessutom ska arbetsgivaren, tillsammans med dig, genomföra en individuell riskbedömning för just dina arbetsuppgifter. Ni går då systematiskt igenom uppgifterna och riskerna med dessa för att förebygga eventuella skador och ohälsa kopplat till din graviditet. Det handlar om allt ifrån kontakter med kemiska ämnen, belastningsergonomiska faktorer, temperaturer till psykosociala faktorer där risker för hot och/eller våld förekommer. 

Om riskbedömningen visar att du inte kan utföra sina vanliga arbetsuppgifter ska arbetsgivaren i första hand försöka anpassa arbetet eller omplacera dig till andra arbetsuppgifter. Det är viktigt att genomföra alla förbättrande åtgärder som rimligen går att genomföra. Går det inte att ordna med anpassning eller omplacering kan det leda till ett beslut om att du inte får arbeta kvar under graviditeten. Du har då möjlighet att ansöka om havandeskapspenning från Försäkringskassan.

När det kommer till dina nattpass finns detta reglerat i § 9 i den nämnda föreskriften: ”En arbetstagare som är gravid eller har fött barn högst 14 veckor tidigare får inte utföra nattarbete om hon uppvisar läkarintyg som anger att sådant arbete skulle vara skadligt för hennes hälsa eller säkerhet. Om det är praktiskt möjligt och rimligt ska hon erbjudas arbete under dagtid”.

Eftersom du blir trött på natten och verksamheten pågår även övriga tider kan du sannolikt få bli befriad från din nattjänstgöring och istället jobba andra tider. Även arbetsförhållandena på natten, exempelvis utifrån säkerhetsaspekten bör motivera en sådan anpassning.

Enligt föreskriften ska det också finnas ett vilutrymme så att du tillfälligt ska kunna vila i liggande ställning på arbetsplatsen.

Du och din chef kan ta hjälp av skyddsombudet när ni gör riskbedömningen. Även företagshälsovården kan vara behjälpliga.

Lycka till!