Fråga SSR Direkt: Vilka regler gäller för bisyssla?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som har blivit anmodad att redovisa hur mycket han arbetar extra.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Vad gäller om arbetsgivaren vill sätta stopp för min möjlighet till extra inkomst?

Sedan flera år tillbaka arbetar jag extra på ett bageri på lördagar och söndagar. Jag trivs med mitt extraknäck och med kunderna, dessutom ger det lite extra i kassan. Nu vill min arbetsgivare ha en redovisning av hur mycket jag jobbar och säger att vi får diskutera om jag kan ha extrajobbet kvar och i så fall i vilken omfattning. Jag kan väl göra vad jag vill på min fritid utan att chefen lägger sig i det?

/Chris

Svar: Sedan 2017 är du som arbetar i en av Sveriges kommuner eller landsting skyldig att anmäla att du har en bisyssla även om arbetsgivaren inte har begärt information om det. För alla anställda oavsett vilken arbetsgivaren är gäller att den anställdes ansvar gentemot arbetsgivaren och arbetsgivarens ansvar gentemot den anställde är fastställt genom anställningsavtalet.

En av delarna i avtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare gäller arbetstagarens möjlighet att arbeta extra. Även om det inte är direkt uttalat får den anställde inte ha en bisyssla som strider mot kravet på lojalitet gentemot det ordinarie arbetet. Det kan till exempel vara att arbeta för en konkurrent eller att ha ett extraknäck som riskerar att påverka ditt arbetsresultat. Bisysslan kan göra att du inte har tillräcklig ork för dina ordinarie arbetsuppgifter, kan påverka ditt beslutsfattande och kan ses som en motsättning i ditt förhållande till det ordinarie arbetet av dem du arbetar för.

Arbetsgivaren är skyldig att informera sina anställda om vilka förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. Arbetstagaren är skyldig att på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som krävs för en bedömning av om bisysslan är tillåten. För dig som är anställd hos arbetsgivaren SKL (Sveriges kommuner och Landsting) gäller att du, oavsett om arbetsgivaren begär det eller inte, ska lämna information om din bisyssla.