Fråga SSR Direkt: Vilken lön ska jag begära?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från medlem i Svensk Chefsförening som undrar vilken lön hen ska begära vid en jobbintervju?

 

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken. 

Vilken lön ska jag begära?

Jag har sökt jobb som personalchef på ett mellanstort telekomföretag och blivit kallad till intervju. Vilken lön ska jag begära? Jag har PA-examen från 1998 och chefserfarenhet sedan 2008.

/Södertäljebo, medlem i Svensk Chefsförening

Svar: För att få bästa möjliga lönerekommendation ska man ta hänsyn till en rad faktorer, som tidigare yrkeslivserfarenheter, utbildning och personlig kompetens. Dessutom måste man se till vilka krav arbetsuppgifterna ställer, arbetsgivarens lönepolitik och lönestruktur.

När vi ger råd och rekommendationer om löner till medlemmar använder vi oss bland annat av lönestatistik. Den bygger huvudsakligen på två källor: dels Akademikerförbundet SSR:s och de övriga Sacoförbundens årliga medlemsenkäter, dels uppgifter från offentliga arbetsgivare som är skyldiga att rapportera anställdas löner.

I lönestatistiken från Akademikerförbundet SSR:s och de övriga Sacoförbundens medlemsenkäter finns en kategori för arbetsområdet personalledning som bygger på löneuppgifter från knappt 300 personalchefer. Inom kategorin råder stora löneskillnader, spannet mellan tionde och nittionde percentilen är hela 30 500 till 82 300 kronor i månaden i 2013 års lönenivå.

När man bedömer löneläget är det även viktigt att lyfta blicken och jämföra sig med andra akademikeryrken och branscher. Vilket län man arbetar i har också betydelse. För chefer inom ditt län, Stockholms län, var medianlönen i september 2013 cirka 59 200 kronor i månaden (statistiken bygger på 7400 enkätsvar och avser löneläget för alla chefsnivåer inom samtliga akademikeryrken).

Så där kan man hålla på och vända fram och tillbaka på siffror, men bäst råd får du i slutändan ändå om du kontaktar dels SSR-direkt, dels den fackliga företrädaren på den arbetsplats där du söker jobb. De kan ditt yrkesområde och hjälper dig att ta fram en skräddarsydd lönerekommendation.