Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

Hur kan skolkuratorer och skolpsykologer främja en jämlik psykisk hälsa för alla elever? Och hur ska elevhälsan ska kunna fånga upp de barn och unga som mår psykiskt dåligt? Det pratade vi om på ett seminarium i förra veckan.

Många barn och unga mår i dag dåligt. För många av dem är elevhälsan den första – och ibland enda – vårdinstans som de har kontakt med. Så vilka möjligheter ges elevhälsan för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande? Och hur ser förutsättningarna ut för att fånga upp dem som mår dåligt?

I förra veckan anordnade Akademikerförbundet SSR och Sveriges psykologförbund ett gemensamt seminarium för att diskutera förutsättningar och utmaningar i dagens elevhälsa. Inbjudna föreläsare var Maria Malmgren, ordförande Sveriges skolkuratorers förening, Tuija Lehtinen, skolpsykolog, författare och lärarfortbildare, samt Kerstin Evelius, Regeringens nationella samordnare för psykisk hälsa. Dessutom fick vi höra från de båda förbundsordförandena Heike Erkers (Akademikerförbundet SSR) och Anders Wahlberg (Sveriges psykologförbund). 

Vill du höra deras tankar och sammanfattningar efter seminariet? På vår Youtube-kanal hittar du intervjuer med några av de medverkande. 

Under fliken skolkuratorer hittar du också en del rapporter om elevhälsa och vår policy för skolkuratorer.