Framtidens socialtjänst – ska politikernas inflytande bort? 

Socialchefsdagarna

Den frågan ställer vi i dagarna till alla chefer, handläggare och politiker som är på Socialchefsdagarna i Jönköping.

Akademikerförbundet SSR arbetar för att stärka professionen i den framtida socialtjänstutredningen. Ett steg i det arbetet är att förändra den politiska delegationen, genom att politikerinflytandet inom individärenden tas bort till förmån för professionen.

Bland svaren finns en konsensus om att frågan är viktig och nästan alla har sagt att besluten ska ligga hos tjänstemän, inte hos politiker som det gör idag. Enda undantaget hittills är två politiker som sagt att det bör vara kvar hos politikerna. 

Så här lyder några motiveringar om fördelarna med att det ligger hos professionen: 

”Kompetensen får avgöra, besluten läggs hos de som har möjlighet att samla in och värdera situationer”

”Stärker professionen. Blir rättssäkert – ej beroende av politisk uppfattning. ”

”Snabbare beslut, baserade på kompetens inom området” 

Vad tycker du, vem ska fatta beslut i individärenden? Maila yvonne.ahlstrom@akademssr.se

Vi har tidigare bloggat och poddat om frågan, läs om det här.