Framtidens talanger vill ha mer än bara pengar

Företag som väljer bort sociala medier riskerar att själva bli bortvalda av framtidens talanger. Nittiotalets stjärnor vill se din personlighet snarare än ”corporate bullshit”. Det menar Annika Ahnlund och Sofia Kacim, som talar om framtidens rekrytering på Personalvetardagarna i april.

Attraktiva arbetsgivare betyder olika saker för olika generationer. På åttiotalet värdesatte man status, tjänstebilar och bonusar. Men generation Y – nittiotalisterna – drivs av ett större syfte, menar Sofia Kacim, själv nittiotalist och projektledare med bakgrund inom retorik och opinionsbildning.

– När vi väljer arbetsplats är det viktigt att företaget har ett större syfte än bara affären. Det räcker inte att bara tjäna pengar. Man måste kunna vara stolt över sitt jobb. Det ska vara jämlika och jämställda bolag med ett hållbarhetstänk och framtidsvisioner, säger Sofia Kacim.

Idag går anställningen åt båda hållen, tillägger hon. Precis som med produkter och tjänster gör unga arbetssökande ofta ordentlig research om arbetsplatserna och deras värderingar. Och en jobbintervju idag är lika mycket till för att den jobbsökande ska kunna bilda sig en uppfattning om företaget.

– När man kommer på en intervju är utgångspunkten att vi gillar dig och du gillar oss. Nu ska vi se hur det funkar. Då måste man som rekryterare inte bara berätta om arbetsuppgiften utan också om kulturen, värden och vad som ligger i pipelinen framöver. Man måste visa att man bryr sig om mycket mer än bara siffror, säger Sofia Kacim.

Mänskligare marknadsföring

För arbetsgivaren betyder det att man måste tänka om när det gäller marknadsföring. Traditionell rekrytering har fokuserat på företagets externa image, putsad och polerad av reklambyråer och PR-firmor. Idag måste man vara transparent, äkta och framför allt personlig om man vill fånga den nya generationens intresse – den generation som med Sofia Kacims ord fötts ”rakt in i Internet”.

Sociala medier är det självklara verktyget. Genom informella berättelser på Youtube, levande bilder på Instagram och personliga inslag på Facebook och LinkedIn kan arbetsgivare skapa en mänskligare och mer autentisk bild av sig själva.

 – Man låter medarbetarna vara sina ambassadörer. De får själva berätta om viktiga ögonblick där de känner att de varit med och gjort skillnad. De kan berätta om möjligheterna till intern karriär och hur det är att vara på jobbet, säger Annika Ahnlund, föreläsare inom HR och drivmotor bakom den framgångsrika HR-bloggen. 

Det behöver inte vara så tillrättalagt, tillägger hon. Däremot måste det vara genomtänkt. Vill man att anställda ska vara med och stärka företagets image utåt måste man först och främst inse att en sådan satsning kräver både tid och resurser.

– Det går inte att bara lägga det på toppen av alla andra arbetsuppgifter. Man måste avsätta tid för att anställda ska kunna jobba med sociala medier, och utbilda dem i hur de digitala kanalerna kan användas, säger Annika Ahnlund.

Bort med bullshit

En framgångsrik satsning på digitala kanaler kan göra så att rätt kandidater själva söker till företaget eller organisationen. Men då krävs det en tydlig strategi och ett långsiktigt tänkande, menar både Annika Ahnlund och Sofia Kacim. Det går inte bara att mata ut vad som helst och tänka att det ska ge resultat inom en vecka. Man måste förstå sin kanal och målgrupp. I de aldrig sinande flödena på sociala medier gäller det att stå ut och snabbt fånga läsarens intresse.

– Ofta lägger man ut information utifrån sina egna intressen. Men man måste tänka på vad som är intressant för målgruppen och vad som fått dem att följa din sida från första början. Lägger man till exempel ut tips, råd och branschnyheter köper de flesta att man emellanåt också gör reklam för någon ledig tjänst, säger Annika Ahnlund.

– Bort med alla corporate bullshit-skriverier och konstiga begrepp som ingen fattar. Skriver du inte intressant är det ändå ingen som kommer att läsa det, säger Sofia Kacim.

Inte minst är det viktigt att vara aktiv och svara på kommentarer och frågor i sina olika kanaler, menar de båda experterna. Att låta frågor stå obesvarade visar både på en oförståelse för hur kommunikation i sociala medier funkar och ett ointresse för relationer med sina kunder eller samarbetspartners. Inget av dem särskilt attraktiva egenskaper för nittiotalister på jakt efter ny arbetsplats.

"Som ett äktenskap"

Vill man som HR-strateg få toppbetyg i sociala medier är det värt att jobba ännu mer interaktivt och söka sig till forum där talangerna finns, menar Sofia Kacim. Och visa att man är en arbetsgivare med framtiden för sig.

– Man måste välja varandra varje dag. Som ett äktenskap, säger hon.

Personalvetardagarna

Personalvetardagarna äger rum i Stockholm den 6-7 april. Förutom Annika Ahnlund och Sofia Kacim kan du bland annat lyssna på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som pratar om regeringens arbetsmarknadsstrategi och några av landets (och utlandets) skarpaste hjärnor inom HR. 

Dessutom presenteras vinnaren av Magnus Söderström-priset, Sveriges främsta HR-utmärkelse. 

Anmälan är öppen ända fram till själva evenemanget.