Från kris till utveckling: Om läget i den sociala barn- och ungdomsvården

Rapporterna duggar tätt om orimlig arbetsbelastning och hög personalomsättning i den sociala barn- och ungdomsvården. Förbundets sista seminarium i Almedalen fokuserar på krisen som det skrivits spaltmeter om det senaste året.

Den sociala barn- och ungdomsvården är den verksamhet som utgör samhällets yttersta skyddsnät för barn och unga som far illa. Vad gör staten, kommunerna och facken för att vända utvecklingen? Hur blev det med kravet på en Nationell Handlingsplan?  Hur kan barnperspektivet tas tillvara i förändringsarbetet?  

Seminariet hålls klockan 11.30–12.30 i kårhuset Rindis stora sal. Du kan förstås också se det live eller i efterhand här på webben. 

Medverkande

Åsa Regnér, (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Marlene Burwick, beredningsordförande, SKL
Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen
Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR
Veronica Karlsson, förbundsordförande, Vision

Moderator: Camilla Sköld, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR