Frivillig medling i förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal för anställda hos på Svenska kyrkan

Parterna i förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal för anställda hos Svenska kyrkan har beslutat att använda sig av frivilliga medlare för att komma vidare i förhandlingarna.

Parterna i förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal för anställda hos Svenska kyrkan har beslutat att använda sig av frivilliga medlare för att komma vidare i förhandlingarna. Några av de frågor som medlarna behöver titta på är övergångsregler och nivåer på pensionsavsättningar. Parterna kommer nu att kontakta Medlingsinstitutet för hjälp med att utse medlare. 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation påkallade förhandlingar om ett nytt helt premiebestämt pensionsavtal i december 2015. Parterna har därefter genomfört förhandlingar. Nuvarande pensionsavtal KAP-KL Svenska kyrkan löper med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Det sades upp av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för upphörande den 31 december 2016 men har  prolongerats av parterna för tiden fr.o.m. den 1 januari 2017 med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.