Frukostmöte: Arbetsmiljö i praktiken.

Arbetsmiljön är idag i fokus på många arbetsplatser utifrån en allt högre arbetsbelastning.
Hur ser ansvarsfördelningen i arbetsmiljöarbetet ut?
Vad kan skyddsombud, arbetsgivare och arbetstagare tillsammans göra för att förbättra arbetsmiljön

Arbetsmiljö är en angelägen fråga för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar och förtroendevalda.
Stress och arbetsbelastning, kränkande särbehandling, hot och våld, digital arbetsmiljö är några arbetsmiljöfrågor som vi kommer beröra.

Akademikerförbundet SSR:s regionala skyddsombud erbjuder ett grundläggande arbetsmiljöseminarium som vänder sig till dig som medlem eller nytt skyddsombud.

Datum och tid:
26 mars
kl 08:30 – 9:45
Frukost från 08.00

Plats:
Elite Hotel Savoy
Norra Vallgatan 62
Malmö

Föranmälan krävs, detta är alltid ett populärt seminarium, så först till kvarn gäller!
Ta gärna med en kollega/vän som är nyfiken på förbundet, registrera dem vid anmälningstillfället (max 2)
Vi kan komma att kontakta gästen efteråt.
Observera att anmälan är bindande!


Frågor?
Kontakta Kerstin Lagerman på kerstin.lagerman@akademssr.se vid eventuella frågor

  • Datum och tid: 26 mars 2019 kl. 08:30 - 09:45
  • Plats: Elite Hotel Savoy, Malmö