Frukostmöten om hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Vilken roll har du som chef, och vilka krav kan du ställa på din arbetsgivare när det kommer till hot, våld och trakasserier i arbetslivet? Om du vill veta svaret på dessa frågor och mer är våra frukostseminarier något för dig.

Många av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar arbetar i yrken där hot, våld och trakasserier är vanligt. Det påverkar inte bara individen, utan blir även en viktig arbetsmiljöfråga. För chefer, som oftast har arbetsmiljöansvar, är det viktigt att ha kunskap om hur dessa problem bör hanteras.

För att öka kännedomen och kunskapen om chefens roll i att förebygga och handera hot, våld och trakasserier i arbetslivet, håller Svensk Chefsförening ett antal frukostseminarier på temat. Våra chefsförhandlare bjuder på frukost och diskuterar hot och våld och förebyggande arbete. Tillsammans ser vi alla fyra filmerna, diskuterar, ställer frågor och delar erfarenheter med varandra.

Anmälan

Anmälan till dessa sker via kalendariet

Vad är det för filmer ni pratar om?

Här kan du se våra fyra filmer om hot och våld i arbetslivet.